Následné vzdělávání

Následné vzdělávání pro distribuci pojištění a zajištění

V zákoně č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) jsou v §55 vyjmenované osoby, od kterých je požadována odborná způsobilost.

Odborná způsobilost kromě vykonání zkoušky zahrnuje i pravidelné prohlubování odborné způsobilosti (§56).

V praxi to znamená povinnost absolvovat každoročně 15 hodin následného vzdělávání podle skupiny odbornosti, ve které účastník získal odbornou zkoušku (§59).

Koncepčně jsou u následného vzdělávání zákonem dané parametry časového rozsahu (15 hodin) i obsahového rozsahu (tematické oblasti).

Realizovat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění a zajištění může pouze akreditovaná osoba.

Akademie ČAP jako akreditovaná osoba připravila jednotlivé programy následného vzdělávání rozdělené dle odbornosti formou e-learningových kurzů.

Ke každému typu zkoušky je připraven jeden e-learningový kurz:

  • který zahrnuje všechny potřebné tematické celky rozdělené do několika lekcí,
  • kde každá lekce má předepsanou časovou dotaci a podmínky absolvování,
  • s celkovým rozsahem 15 hodin,
  • po jehož absolvování, včetně úspěšného složení potřebných testů, bude uživateli vystaveno osvědčení.

Kurzy následného vzdělávání jsou v Akademii ČAP připraveny jako obsahově kompletní materiály, které zahrnují celý stanovený rozsah podle typu zkoušky včetně podrobnějšího vysvětlení některých problematických nebo zajímavých pasáží

Výhody studia u Akademie ČAP:

  • možnost studovat kdykoliv a kdekoliv (e-learning),
  • jistota, že bude pokryt celý požadovaný rozsah znalostí,
  • osvědčení od renomované akreditované osoby, které je vždy dohledatelné a kdykoliv ověřitelné pomocí QR kódu,
  • zaručené splnění všech podmínek, které stanovuje zákon ZDPZ.

Seznam programů následného vzdělávání

Zakoupený kurz naleznete ve Vaší záložce Kurzy

Momentálne nejsou k dispozici žádné kurzy !

© Akademie ČAP 2019-2022, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.