Spotřebitelské úvěry /

/ O zkouškách

Česká národní banka udělila dne 23. 6. 2020 České asociaci pojišťoven (ČAP) akreditaci k provádění odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZoSÚ).

Akademie ČAP nabízí dle ZoSÚ tyto typy odborných zkoušek:

  • Vázané spotřebitelské úvěry
  • Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení
  • Spotřebitelské úvěry na bydlení
  • Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení

Více informací o zkouškách naleznete v části Hodnocení zkoušek.

Stáhněte si rozsah a obsah zkoušky dle ZSÚ a organizační pravidla konání zkoušek.

Odborné zkoušky se provádějí i distanční formou. Více informací najdete v části Distanční forma.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a složení zkoušky

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZoSÚ)
Vyhláška č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.

Ceny zkoušek

Cena pro každý jednotlivý typ zkoušky prezenční formou činí 1000 Kč bez DPH / 1210,00 vč. DPH.

Cena pro každý jednotlivý typ zkoušky distanční formou činí 1480 Kč bez DPH / 1790,80 vč. DPH.

Tento poplatek zahrnuje nejen cenu za zkoušku, ale i přípravný e-learningový kurz, k němuž získáte přístup prostřednictvím portálu Akademie ČAP.

Cena je konečná. ČAP je plátcem DPH.

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2101645616/2010
IBAN: CZ23 2010 0000 0021 0164 5616
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL:
Variabilní symbol je uveden na faktuře. Dbejte, prosím, na jeho vyplnění!

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.