Časté otázky

Vyberte si kategorii, do které patří Vaše otázka.

? Proč musím v rámci odborné zkoušky odpovídat na otázky z oblastí, se kterými se v rámci své profese vůbec nesetkávám?

Skladba otázek pro jednotlivé zkoušky je stanovena vyhláškou č. 195/2018 Sb., která stanovuje povinné tematické oblasti pro každý typ zkoušky. Tato vyhláška uvádí, že každá zkouška musí obsahovat otázky z kategorie „I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí“, která zahrnuje konkrétní témata z oborného minima o finančním trhu a témata týkající se struktury, subjektů a fungování pojišťovnictví. Celkově je v této kategorii 207 otázek, ze kterých se podle typu zkoušky losuje do testu od 7 do 17 otázek. Stejně tak existují další tematické kategorie, které se již váží na konkrétní typy zkoušek a mají svůj obsah touto vyhláškou pevně dán. Akreditované osoby nemají pravomoc do jejich struktury zasahovat.

? Nahradí souhrnná zkouška (ve které je zahrnut i kapitálový trh) zkoušku „Kapitálový trh I.“, která je nyní součástí zkoušek odborné způsobilosti pro distribuci doplňkového penzijního spoření? Nebo si ji obchodníci budou muset skládat samostatně?

ZDPZ ani prováděcí vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění neupravuje „souhrnnou zkoušku“. Téma „investice a související rizika“ jsou součástí rozsahu odborných znalostí zkoušky pro tematickou oblast distribuce životního pojištění (viz část II., písm. c) přílohy k vyhl. č. 195/2018 Sb.

Pokud jde o odbornou způsobilost pro distribuci doplňkového penzijního spoření či odbornou způsobilost pro distribuci na kapitálovém trhu, není jakkoli upravena vzájemná možnost uznávání zkoušek odbornosti se zkouškami k prokázání odbornosti dle ZDPZ, neboť neobsahují totožné části, zejména pokud jde o požadovaný rozsah a granularitu znalostí o investicích a kapitálovém trhu. Pro distribuci produktů dle ZDPZ, ZDPS a ZPKT bude třeba vždy splnit podmínky k prokázání odbornosti dle dané platné právní úpravy pro danou část finančního trhu.

? Je doba platnosti zkoušek časově omezena?

Prokázání odbornosti pro distribuci pojištění složením zkoušky pro danou/dané skupiny odbornosti nemá omezenou časovou platnost. Osoba, která musí splňovat podmínku odbornosti , je pak povinna absolvovat v každém roce, počínaje prvním kalendářním rokem po úspěšném složení odborné zkoušky, absolvovat u akreditované osoby následné vzdělávání v rozsahu min. 15 hodin ročně pro danou skupinu odbornosti.

Získání odbornosti je jednou z podmínek pro získání oprávnění k činnosti. Pokud jde o samostatného zprostředkovatele (SZ), uděluje oprávnění k činnosti ČNB na základě žádosti (viz § 6 a násl. ZDPZ), oprávnění k činnosti vzniká SZ jeho zápisem do registru ČNB. Oprávnění k činnosti SZ trvá do konce kalendářního roku následujícího po roce, ke ve kterém byl SZ zapsán do registru. Prodlužuje se vždy o dalších 12 měsíců, a to po zaplacení správního poplatku.

Vázanému zástupci a doplňkovému pojišťovacímu zprostředkovateli vzniká oprávnění k činnosti zápisem do registru na základě oznámení zastoupeného (který též musí splňovat podmínku odbornosti), trvání oprávnění k činnosti je stejné jako u SZ s tím, že správní poplatek platí zastoupený.

? Archivuje ČAP, jakožto akreditovaná osoba, certifikáty o úspěšném absolvování zkoušky?

Každá akreditovaná osoba musí každé osobě, která úspěšně vykonala odbornou zkoušku, vydat bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky, s obsahovými náležitostmi dle zákona.

Pokud jde o ČAP , pak ano, každý absolvent zkoušek bude mít své certifikáty uloženy v systému pod svým profilem, kde si je bude moci, po přihlášení do něj, kdykoli vytisknout.

? Kdy budou první termíny zkoušek na pojištění?

Termíny zkoušek vypíšeme, jakmile Česká národní banka zveřejní příslušnou databázi otázek a případových studií. Termíny budou k dispozici na naší webové stránce. Prosím, sledujte stránky www.akademiecap.cz .

? Do jakého data musím zkoušku složit?

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění, vstoupil v účinnost 1. 12. 2018. Dle zákona musíte zkoušku složit do dvou let od tohoto data, tj. pro ty, kdo na trhu již působí, existuje dvouleté přechodné období, a to do 1. 12. 2020. Novela tohoto zákona ze dne 11. 12. 2020 však prodloužila přechodné období o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021. (§ 122 odst. 1).

? Jaké jsou typy zkoušek?

Více informací nalezete v části Zkoušky.

? Kdy vzniká povinnost absolvovat následné vzdělávání?

Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 ZDPZ musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4 ZDPZ

? Jsem-li nemocný nebo mám jiné důvody a nesplním povinnost absolvovat následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin ročně, je nutné složit znovu odbornou zkoušku?

Jestliže nemohla osoba uvedená v § 55 následné vzdělávání ze závažného důvodu včas absolvovat, musí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

? Pomůžete mi s přípravou na zkoušku?

Ano, budete moci využít naše eLearningové kurzy. Pro každý typ zkoušky bude vytvořen speciální eLearningový kurz, který slouží jako příprava na zkoušku. Pro účastníky zkoušky jsou tyto kurzy ZDARMA.

? Mohu se přihlásit na kurz z Katalogu profesního vzdělávání?

Katalog je vytvořený pro vzdělávací potřeby pojistného trhu a byl vytvořen ve spolupráci s členskými pojišťovnami ČAP. Kurzy doporučujeme pojišťovacímu a finančnímu trhu.

? Jsem v portále Akademie ČAP registrovaný (absolvoval jsem s ČAP zkoušky odborné způsobilosti, následné vzdělávání nebo e-learningový kurz k manuálu flotilníka). Jak se mohu přihlásit na kurz z Katalogu?

Pokud jste již do portálu registrovaní, přihlaste se a vyberte si kurz z katalogu. Pokud se vám objeví červené tlačítko „Přihlásit“, váš zaměstnavatel vám umožnil přihlášení na kurz. Přihlaste se. Pokud se vám červené tlačítko „Přihlásit“ neobjevilo, je třeba se s požadavkem na přihlášení obrátit na správce portálu ve vaší pojišťovně. V části „Kontakty“, najdete e-mail na vašeho správce, kterému napište, že máte o kurz zájem. Zajistí vaše přihlášení.

? Jsem zaměstnancem členské pojišťovny ČAP, ale zatím jsem se do portálu Akademie ČAP neregistroval. Jak se mohu registrovat?

Registrovat se můžete zde. Poté co se registrujete, musí vaši registraci ověřit váš zaměstnavatel. Vyčkejte na e-mail, na který vám po schválení vaší registrace přijdou přístupové údaje. Ověření na straně vašeho zaměstnavatele může chvíli trvat. Neváhejte nás případně kontaktovat na e-mailu katalog@akademiecap.cz.

? Jsem zaměstnancem členské pojišťovny ČAP, ale při registraci v nabídce nevidím svého zaměstnavatele. Mohu se přihlásit?

S vaší pojišťovnou pravděpodobně probíhají jednání o využívání aplikace. Pro více informaci kontaktujte svého zaměstnavatele (HR oddělení) nebo nás na e-mailu katalog@akademiecap.cz.

? Zaregistroval jsem se do portálu Akademie ČAP, ale nepřišly mi žádné další informace. Co mám dělat?

Poté co se registrujete, musí vaši registraci ověřit váš zaměstnavatel. Vyčkejte na e-mail, na který vám po schválení vaší registrace, přijdou přístupové údaje. Ověření na straně vašeho zaměstnavatele může chvíli trvat. Neváhejte nás případně kontaktovat na e-mailu katalog@akademiecap.cz.

? Přihlásil jsem se na kurz, co se bude dál? Jak se dozvím informace o realizaci aj.?

Poté co se přihlásíte na kurz, dostanete e-mail o potvrzení Vaší přihlášky. Následně čekáme na jejím potvrzení ze strany vašeho zaměstnavatele. Jakmile nám váš zaměstnavatel vaši přihlášku potvrdí, obdržíte e-mail s potvrzením, nebo případným zamítnutím. V obou případech však obdržíte e-mail. Týden před konáním vás podle naplnění kurzu, budeme informovat, zda se kapacita kurzu naplnila a kurz se bude konat. Pokud se kurz konat bude, obdržíte všechny potřebné informace e-mailem. Jestliže ne, budeme vás také informace o dalším postupu.

? Jak probíhá platba za kurz?

Faktura za kurz se vystavujeme po skončení kurzu a je zaslána přímo na vašeho zaměstnavatele. Pokud jste samoplátcem, zasílá se vám. Platbu je možné provést také platební kartou přes platební bránu.

? Probíhají kurzy online nebo prezenčně?

Jsou možné všechny varianty. Informace o formě kurzu je v detailu termínu. Kurzy pořádané prezenčně jsou v Praze. Kurzy online probíhají přes platformu MS Teams nebo Zoom. Detaily se dozvíte při potvrzení konání kurzu včetně návodu, jak se přihlásit. Pro příprava na online kurz vám pomůže náš video návod. Některé kurzy probíhají také hybridně – je možné se zúčastnit prezenčně i online. I tato informace je uvedena v detailu termínu.

? Mohu kontaktovat lektora kurzu?

Pokud máte jakýkoliv dotaz k náplni kurzu nebo lektorovi, napište nám na katalog@akademiecap.cz. Váš dotaz lektorovi doručíme a předáme Vám také odpověď. Kontakty na lektory neposkytujeme.

? Mohu obdržet více informací k náplni kurzu, než je uvedeno na webových stránkách?

Jestliže máte konkrétnější dotaz, napište nám na katalog@akademiecap.cz.

? Jaká je kapacita kurzů?

Kapacita kurzů je uvedena v detailu termínu, kde vidíte také průběžnou obsazenost.

? Jsou součástí kurzu také materiály?

Ano, po skončení kurzu najdete na svém profilu v Akademii ČAP materiály v elektronické formě.

? Obdržím potvrzení o absolvování kurzu?

Ano, po skončení kurzu najdete ve svém profilu v Akademii ČAP certifikát potvrzující absolvování kurzu.

? Jaké jsou storno podmínky? Co se stane, když se z kurzu odhlásím, nebo dorazím? Na co mám nárok?

Pokud svou potvrzenou přihlášku zrušíte více než 8 kalendářních dní před konáním kurzu, žádné storno poplatky nejsou. Pokud bude přihláška zrušena 7 a méně dní před konáním kurzu, bude fakturovaná celá částka. V takovém případě máte nárok na materiály z kurzu. Je možné za sebe přihlásit náhradníka.

? Co se stane, pokud bude zrušený kurz ze strany Akademie ČAP?

ČAP může zrušit kurz, pokud kurz nebude mít dostatečně naplněnou kapacitu. V takovém případě budou přihlášení kontaktováni a bude jim nabídnutý další termín nebo možnost registrovat se na jiný kurz ve stejné hodnotě. Přihlášení také budou mít možnost svou registraci bezplatně zrušit. Pokud bude kurz zrušený z důvodu nemoci lektora, bude přihlášeným nabídnutý další termín nebo možnost registrovat se na jiný kurz ve stejné hodnotě.

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.