Penze /

/ Hodnocení zkoušek

Zkušební test

Zkouškový test má 56 otázek a skládá se ze dvou částí:

 • Odborné znalosti (50 otázek)
 • Odborné dovednosti (6 otázek)

Každá ze zkouškových otázek má uvedeny čtyři možnosti odpovědi, z nichž je správná pouze 1 odpověď.
Část Odborné znalosti obsahuje 50 otázek hodnocených 1 bodem.
Část Odborné dovednosti obsahuje 6 případových studií hodnocených 2 body.

Tematické oblasti k prověřování znalostí:

 • A) Právní předpisy
 • C) Principy fungování doplňkového penzijního spoření
 • D) Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti
 • E) Principy finančního trhu včetně teorie financí
 • F) Investice, investiční strategie a související rizika

Případové studie k prověřování dovedností:

 • I. Výpočet státního příspěvku
 • II. Výpočet reálného zhodnocení vkladu
 • III. Pravidla pro činnost penzijní společnosti a distribuci
 • IV. Pravidla pro uzavírání smlouvy
 • V. Další pravidla stanovená ZDPS
 • VI. Příspěvek zaměstnavatele a daňové aspekty

Podmínky úspěšnosti

Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba splnit tyto podmínky:

 • 1. podmínka: je nutné získat alespoň 8 bodů z maximálního počtu 12 bodů u otázek z odborných dovedností
 • 2. podmínka: je nutné získat alespoň 52 bodů z celkového maximálního počtu 62 bodů za celý zkouškový test

Penze (60 min.)

Skladba otázek v testu

Otázky
56 otázek
maximálně 62 bodů
Odborné znalosti
50 otázek
max. 50 bodů
Jedna správná (1 bod)
50 otázek
max. 50 bodů
Odborné dovednosti
6 otázek
max. 12 bodů
6x
Studie
1 otázka
max. 2 body
© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.