Manuál flotilníka

E-learningový kurz Manuál flotilníka naplňuje Samoregulační standard pro prokázání odborných znalostí a dovedností pojistníků při činnosti nabízení možnosti stát se pojištěným dle §4 zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Klíčovými součástmi Samoregulačního standardu jsou:

 • e-learningový kurz s názvem „Manuál flotilníka",
 • soubor testových otázek k ověření získaných odborných znalostí a dovedností pro činnost nabízení možnosti stát se pojištěným.

Existuje více variant e-learningového kurzu Manuál flotilníka, které odpovídají požadované odbornosti (cestovní pojištění, pojištění motorových vozidel, bankopojištění – schopnost splácet a pojištění k platebním kartám, pojištění záruky, úrazové pojištění).

Pro úspěšné absolvování e-learningového kurzu Manuál flotilníka jsou stanoveny tyto podmínky:

 • prostudování celého rozsahu kurzu podle zvolené skupiny odbornosti,
 • splnění závěrečného testu.

Uživatel může v průběhu studia kurz přerušit a vrátit se k němu později. Doba trvání kurzu včetně testu je odhadována na 60–120 minut. Závěrečný test uživatel skládá až po prostudování všech kapitol e-learningu. Po úspěšném složení testu bude vygenerováno osvědčení.

Seznam kurzů:

 • Manuál flotilníka – Bankopojištění
 • Manuál flotilníka – Cestovní pojištění
 • Manuál flotilníka – Pojištění motorových vozidel
 • Manuál flotilníka – Pojištění záruky
 • Manuál flotilníka – Úrazové pojištění

Kombinované varianty kurzu:

 • Manuál flotilníka – Cestovní pojištění + Bankopojištění
 • Manuál flotilníka – Bankopojištění + Pojištění záruky
 • Manuál flotilníka – Bankopojištění + Pojištění motorových vozidel
 • Manuál flotilníka – Bankopojištění + Cestovní pojištění + Pojištění záruky
 • Manuál flotilníka – Bankopojištění + Cestovní pojištění + Pojištění motorových vozidel
 • Manuál flotilníka – Bankopojištění + Cestovní pojištění + Pojištění motorových vozidel + Pojištění záruky + Úrazové pojištění

Ani jedna z výše uvedených variant kurzu neodpovídá Vaší specializaci? K dispozici je Vám obecná varianta kurzu:

 • Manuál flotilníka – Obecný kurz

Další informace naleznete také v nasledujících dokumentech:

Podívejte se na proslov výkonného ředitele ČAP o samoregulačním standardu a e-learningovém kurzu "Manuál flotilníka".

Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

Podívejte se na video o samoregulačním standardu.

Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

Seznam kurzů v programu 'Manuál flotilníka'

Momentálne nejsou k dispozici žádné kurzy !

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.