O zkouškách

Česká národní banka udělila dne 28.05.2019 České asociaci pojišťoven (ČAP) jako jedné z prvních institucí akreditaci k provádění odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Akademie ČAP nabízí tyto typy odborných zkoušek:

  • I. Životní pojištění | ZP
  • II. Pojištění motorových vozidel | PMV
  • III. Neživotní občanské pojištění | NOP
  • IV. Neživotní pojištění podnikatelů | NPP
  • V. Pojištění velkých pojistných rizik | PVPR

Akademie ČAP nabízí také kombinované typy zkoušek:

  • VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) | KZP_PMV
  • VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) | KZP_NOP
  • VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) | KZP_NPP
  • IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) | KP

Více informací o zkouškách naleznete v části Hodnocení zkoušek.

Stáhněte si rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ a organizační pravidla konání zkoušek.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a složení zkoušky

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.

Ceny zkoušek

Cena pro každý jednotlivý typ zkoušky činí 880 Kč, s tím, že tento poplatek zahrnuje nejen cenu za zkoušku, ale i přípravný e-learningový kurz, k němuž získáte přístup prostřednictvím portálu Akademie ČAP.

Cena je uvedena bez DPH ve výši 21 % a je konečná. ČAP je plátcem DPH.

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2101645616/2010
IBAN: CZ23 2010 0000 0021 0164 5616
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL:
Variabilní symbol je uveden na faktuře

© Akademie ČAP 2019, created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o., Všechna práva vyhrazena.