Pojištění a zajištění /

/ O zkouškách

Česká národní banka udělila dne 28.5.2019 České asociaci pojišťoven (ČAP) jako jedné z prvních institucí akreditaci k provádění odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ).

Odborná způsobilost podle ZDPZ se prokazuje:

 • vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání (všeobecné znalosti)
 • osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 56 zákona č. 170/218 Sb. (odborné znalosti a dovednosti)
 • osvědčením o absolvování následného vzdělávání (prohlubování odborných znalostí a dovedností)
  • vzdělávání v rozsahu alespoň 15 hodin ročně u akreditované osoby
  • absolvování následného vzdělávání je povinné v každém kalendářním roce, poprvé v roce následujícím po vykonání odborné zkoušky

Akademie ČAP nabízí tyto typy odborných zkoušek:

 • I. Životní pojištění | ZP
 • II. Pojištění motorových vozidel | PMV
 • III. Neživotní občanské pojištění | NOP
 • IV. Neživotní pojištění podnikatelů | NPP
 • V. Pojištění velkých pojistných rizik | PVPR

Akademie ČAP nabízí také kombinované typy zkoušek:

 • VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) | KZP_PMV
 • VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) | KZP_NOP
 • VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) | KZP_NPP
 • IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) | KP

Více informací o zkouškách naleznete v části Hodnocení zkoušek.

Stáhněte si rozsah a obsah zkoušky dle ZDPZ a organizační pravidla konání zkoušek.

Odborné zkoušky se provádějí i distanční formou. Více informací najdete v části Distanční forma.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a složení zkoušky

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.

Ceny zkoušek

Cena pro každý jednotlivý typ zkoušky prezenční formou činí 1000 Kč bez DPH / 1210,00 vč. DPH.

Cena pro každý jednotlivý typ zkoušky distanční formou činí 1480 Kč bez DPH / 1790,80 vč. DPH.

Tento poplatek zahrnuje nejen cenu za zkoušku, ale i přípravný e-learningový kurz, k němuž získáte přístup prostřednictvím portálu Akademie ČAP.

Cena je konečná. ČAP je plátcem DPH.

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2101645616/2010
IBAN: CZ23 2010 0000 0021 0164 5616
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL:
Variabilní symbol je uveden na faktuře. Dbejte, prosím, na jeho vyplnění!

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.