Zákonné vzdělávání - Kapitálový trh

Zákonné vzdělávání pro Kapitálový trh

Pokud již máte složenou zkoušku dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), týká se Vás povinnost následného udržování odborných znalostí a dovedností.

Dle § 14a odst. 2 ZPKT platí, že:

„Obchodník s cennými papíry zajistí, aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, trvale splňovali podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.“

U Akademie ČAP můžete využít nabídky e-learningových kurzů, v návaznosti na typ složené zkoušky:

  • Kapitálový trh I. (zákonné vzdělávání)
  • Kapitálový trh II. (zákonné vzdělávání)

Seznam programů zákonného vzdělávání

Zakoupený kurz naleznete ve Vaší záložce Mé vzdělávání

Momentálne nejsou k dispozici žádné kurzy !

Seznam kurzů, seminářů nebo konferencí následného vzdělávání

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.