Aktuality

24.10.2020
Poslanci navrhují prodloužení přechodného období pro zkoušky odborné způsobilosti dle ZDPZ

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh novely zákona o distribuci pojištění a zajištění, kterým by měl být prodloužen termín pro složení zkoušek z pojišťovnictví. Detailní informace o tomto návrhu jsou k dispozici zde.

Jakékoli nové informace na toto téma budou zveřejňovány na webu Akademie ČAP v sekci Aktuality.

13.10.2020
Zrušení zkoušek na základě nových opatření vlády

Akademie ČAP zrušila další vypsané termíny, a to až do 3.11.2020. Dle nových opatření vlády je totiž do tohoto data zakázáno shromažďování více jak šesti osob.

Nové termíny budou v co nejvyšší míře doplněny, jakmile bude zkoušení opět možné.

Přejeme, pokud možno, klidné dny, a hlavně pevné zdraví.

09.10.2020
Zrušení termínů zkoušek od 12.10. do 23.10.

S ohledem na Usnesení vlády ČR ze dne 8.10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření bylo nutné přistoupit ke zrušení všech termínů zkoušek od pondělí 12. října do pátku 23. října 2020.

Odhlášení účastníci mají možnost vybrat si nový termín na našich stránkách.

Aktuální termíny budou doplněny novými, aby byla pro všechny zájemce o zkoušky dostatečná kapacita.

Situaci monitorujeme a o jejím vývoji zde budeme průběžně informovat.

01.10.2020
Zkoušky během nouzového stavu

Zkoušky v Akademii ČAP probíhají nadále i během vyhlášeného nouzového stavu. Podle výjimek, uvedených v usnesení vlády ČR, jsou hromadné akce "s výjimkou výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti" povolené. Samozřejmostí je však dodržování hygienických opatření, mezi které patří nošení roušky a dodržování dvoumetrových rozestupů.

Právě nutnost dodržování rozestupů je důvodem toho, že může dojít k tomu, že v některých místech konání zkoušek dojde ke snížení počtu účastníků, změně místnosti nebo uspořádání. V takovýchto případech budou účastníci o příslušné organizační změně informováni e-mailem.

Věříme, že i přes tyto okolnosti, se bude všem, kteří se na zkoušky chystají, dařit. Přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

03.09.2020
Opět provedené změny v aktualizovaném souboru otázek

Dne 1. 9. 2020 vydala ČNB na svých webových stránkách novou verzi otázek pro zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Úprav již není tolik jako u aktualizace předchozí. Hlavní změna spočívá v tom, že došlo k odstranění 3 případových studií (ubylo tedy 15 otázek). Jedná se o případové studie ID 38812, 38886 a 44351.

Upraveno bylo dále celkem 10 zkouškových otázek (vč. případových studií), kde byly opraveny překlepy (ID 38002.2, 38053.2, 38751.2, 39028.2, 39220.2, 42113.2, 42300.3, 42474.2, 44366.3 a 44370.2).

Dne 3. 9. 2020 ve večerních hodinách proběhne plánovaná aktualizace otázek v Akademii ČAP, během které budou současně zapracovány i tyto nové změny.

22.08.2020
Provedené změny v aktualizovaném souboru otázek

Po vydání aktualizované verze otázek Českou národní bankou jsme vytvořili soubor, kde jsou detailně zaznamenány provedené změny. Naleznete v něm 5 listů, kdy na posledním z nich je k dispozici vysvětlení pro snadnou orientaci v dokumentu.

V případě, že byste měli k souboru jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na e-mail: podpora@akademiecap.cz

22.08.2020
Vydáno více než 5 000 osvědčení Akademie ČAP

Akademie ČAP dosáhla počtu 5 000 vydaných osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Necelé tři měsíce tedy stačily k tomu, aby se celkové množství úspěšných zkoušek zdvojnásobilo. Jsme rádi, že účastníci ani v horkých letních dnech nezaháleli a věříme, že zdárně vykonaných zkoušek bude přibývat ještě rychleji. Všem, kdo se na zkoušky teprve chystají, přejeme hodně štěstí a připomínáme termín 1. 12. 2020, do kdy je třeba odbornou zkoušku vykonat.

Pro přihlášení na zkoušku můžete vybírat z široké nabídky termínů na našem webu zde: Termíny zkoušek

14.08.2020
Aktualizace databáze otázek pro zkoušky dle ZDPZ

Dne 13. 8. 2020 byla Českou národní bankou vydána nová verze otázek pro zkoušky dle zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, dostupná na webovských stránkách ČNB.

Akreditované osoby mají 30 dnů na to, aby zahájily přezkušování dle této nové verze. Akademie ČAP provede úpravy v otázkách dne 3. 9. 2020 večer, tudíž všechny termíny zkoušek od 4. 9. 2020 proběhnou s aktualizovaným zněním otázek.

Aby se již studující účastníci zkoušek mohli lépe na novou verzi adaptovat, poskytla ČNB přehled uskutečněných změn, který je k dispozici zde: Aktualizace ZDPZ - seznam upravených otázek (PDF).

10.08.2020
ČAP získala akreditaci pro zkoušky dle zákona o doplňkovém penzijním spoření

ČAP završila svůj proces získávání akreditací obdržením vyrozumění ČNB ze dne 22. 7. 2020 o dosažení oprávnění pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. ČAP již tedy disponuje všemi čtyřmi akreditacemi opravňujícími k realizaci odborných zkoušek, konkrétně z oblasti pojištění, kapitálového trhu, spotřebitelského úvěru a penzí.

Kompletní nabídku zkoušek naleznete již brzy na našem webu www.akademiecap.cz.

31.07.2020
Aktuální stav přezkoušených osob dle ZDPZ

Díky souhrnným statistikám, které čtvrtletně vydává Česká národní banka (Zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění), můžeme průběžně sledovat počty vykonaných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Aktuální stav vyobrazuje následující tabulka:

Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
3Q 2019 80 49 61,25%
4Q 2019 897 568 63,32%
1Q 2020 6841 5565 81,35%
2Q 2020 14547 11166 76,76%
CELKEM 22365 17348 77,57%

Počet úspěšných zkoušek představuje současně i počet získaných osvědčení. U kombinovaných typů zkoušek lze předpokládat, že účastník už další zkoušky absolvovat nebude, avšak u ostatních typů zkoušek existuje skupina uživatelů, kteří mají své přezkušování rozfázované a například k osvědčení zkoušky životního pojištění budou vykonávat ještě některou ze zkoušek pojištění neživotního.

Závěr je ten, že ačkoli se počet zkoušek výrazně zvýšil, stále zůstává velké množství dosud nepřezkoušených osob.

Akademie ČAP za dobu svého působení vydala přes 4 500 osvědčení a stále má vysoké kapacity pro přezkušování dalších zájemců. V rámci otevřených termínů do konce letošního roku je aktuálně k dispozici více jak 5 500 volných míst. V případě zájmu o více informací, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

31.07.2020
Statistika vykonaných zkoušek dle ZDPZ za 2Q 2020

Česká národní banka zveřejnila statistiku vykonaných odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění za 2. kvartál tohoto roku. Jedná se o souhrn dat, která ČNB shromáždila od všech 21 akreditovaných osob. K dispozici jsou na tomto odkaze zde (PDF).

Srovnání počtu realizovaných zkoušek v Akademii ČAP vůči souhrnným číslům je možné vidět v tabulce níže. Zohlednit je potřeba fakt, že Akademie ČAP v dubnu zkoušky nepořádala z důvodu koronaviru. I přesto je však počet uskutečněných zkoušek vůči minulému čtvrtletí více jak dvojnásobný.

2. čtvrtletí 2020 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
I. Životní pojištění 1341 / 56 1108 / 48 82,62% / 85,71%
II. Pojištění motorových vozidel 485 / 88 360 / 77 74,23% / 87,50%
III. Neživotní občanské pojištění 1372 / 47 1126 / 46 82,07% / 97,87%
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 514 / 57 415 / 53 80,74% / 92,98%
V. Pojištění velkých pojistných rizik 1523 / 452 1373 / 418 90,15% / 92,48%
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 20 / 3 15 / 2 75,00% / 66,67%
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 2791 / 155 2108 / 110 75,53% / 70,97%
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 1849 / 279 1388 / 213 75,07% / 76,34%
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 4652 / 2710 3273 / 1897 70,36% / 70,00%
CELKEM 14547 / 3847 11166 / 2864 76,76% / 74,45%
30.06.2020
ČAP získala akreditaci pro zkoušky dle zákona o spotřebitelském úvěru

Česká asociace pojišťoven získala dne 23. 6. 2020 akreditaci od ČNB opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to pro tyto skupiny odbornosti:

 • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
 • poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru a
 • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.

Nabídku těchto zkoušek naleznete již brzy na našem webu www.akademiecap.cz.

12.06.2020
ČAP získala akreditaci pro zkoušky z Kapitálového trhu

Česká asociace pojišťoven získala dne 11.6.2020 akreditaci od ČNB opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V nejbližší době začneme nabízet zkoušky z Kapitálového trhu, veškeré informace naleznete na www.akademiecap.cz.

01.06.2020
Vydáno 2 500 osvědčení Akademie ČAP

Po pauze způsobené koronavirovou pandemií je přezkušovaní opět v plném proudu. Účastníci zkoušek však v době nouzového stavu zřejmě nezaháleli a věnovali se studiu, jelikož jsme již dosáhli počtu 2 500 vydaných osvědčení s logem České asociace pojišťoven.

Všem úspěšným účastníkům gratulujeme a těšíme na všechny další, kdo se na zkoušky chystáte. Pojďme tento údaj ještě navýšit. Vybírat můžete z široké nabídky termínů na našem webu.

11.05.2020
Zkoušky opět v provozu

Akademie ČAP s radostí oznamuje, že zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění jsou opět v provozu. K dispozici jsou Vám termíny, které naleznete zde na našich webových stránkách. Prosíme všechny účastníky o dodržování hygienických pravidel, především nošení roušky po celou dobu zkoušky, dodržování rozestupů a dezinfikování rukou. Dovolujeme si Vám připomenout, že na webu www.akademiecap.cz jsou k dispozici testovací otázky k vyzkoušení.

27.04.2020
Koronavirus a aktuální situace v Akademii ČAP

Realizace zkoušek v Akademii ČAP je momentálně z důvodu koronaviru pozastavena. Pozorně však sledujeme vývoj situace a nařízení vlády České republiky a zkoušky odborné způsobilosti plánujeme v nejbližší době znovu začít vykonávat. Během realizace všech nadcházejících termínů budeme samozřejmě dbát na dodržování přísných hygienických podmínek dle doporučení Ministerstva zdravotnictví.

O všem Vás budeme včas informovat na stránkách Akademie ČAP.

27.04.2020
Aktuální stav prozkoušených

Pokud se podíváme na celkový počet vykonaných zkoušek dle zákona ZDPZ, tak aktuální stav vykonaných zkoušek je vyobrazen v tabulce níže.

Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek
3Q 2019 80 49
4Q 2019 897 568
1Q 2020 6841 5565
CELKEM 7818 6182

Čísla převzatá ze statistik, které vydává ČNB (Zkoušky dle zákona č. 170 2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění).

Úspěšně vykonané zkoušky představují zároveň i počet získaných osvědčení. U kombinovaných typů zkoušek je možné předpokládat, že účastník už nebude potřebovat další typ zkoušky. U ostatních typů zkoušek existuje množina uživatelů, která ještě, např. k osvědčení zkoušky z životního pojištění, bude vykonávat i některou ze zkoušek pojištění neživotního.

Závěr je tedy ten, že z celkového pojistného trhu a osob, kterých se tato povinnost dotýká, tj. zaměstnanci pojišťoven, zaměstnanci bank, zprostředkovatelé a jiní, jenom 6 000 lidí je držitelem osvědčení. 

Domníváme se, že to je velmi nízký počet z celkového množství uživatelů.

Akademie ČAP za dobu své činnosti vydala 1 175 osvědčení.

V portále Akademie ČAP aktuálně evidujeme přes 10 000 registrovaných uživatelů, kteří potřebují zkoušku odborné způsobilosti vykonat. 

Naše kapacity jsou cca 5 000 zkoušek měsíčně, jsme tedy schopni v relativně krátkém období prozkoušet všechny naše klienty.

27.04.2020
Statistika zkoušek za 1Q 2020

Na stránkách ČNB byly zveřejněné statistiky vykonaných zkoušek za všechny akreditované osoby za 1Q 2020.  K dispozici jsou na odkaze zde.

Statistiky jsou souhrnem čísel, které dodává ČNB všech 20 akreditovaných osob.

K souhrnným statistikám ČNB přidáváme i statistiky Akademie ČAP. Připomínáme, že poslední termín zkoušek se uskutečnil 12. 3. 2020 v Pardubicích, odkdy jsme přerušili činnost v souvislosti s koronavirem.

1. čtvrtletí 2020 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
I. Životní pojištění 1723 / 25 1536 / 20 89,15% / 80,00%
II. Pojištění motorových vozidel 259 / 32 223 / 32 86,10% / 100,00%
III. Neživotní občanské pojištění 646 / 16 532 / 14 82,35% / 87,50%
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 87 / 14 82 / 14 94,25% / 100,00%
V. Pojištění velkých pojistných rizik 478 / 113 442 / 106 92,47% / 93,81%
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 22 / 1 21 / 1 95,45% / 100,00%
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 1096 / 21 841 / 18 76,73% / 85,71%
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 578 / 79 464 / 60 80,28% / 75,95%
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 1952 / 1025 1424 / 777 72,95% / 75,80%
CELKEM 6841 / 1326 5565 / 1042 81,35% / 78,58%
24.3.2020
Přerušení Zkoušek odborné způsobilosti do 10. května 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace si Vás dovolujeme informovat, že jsou zrušeny všechny termíny Zkoušek odborné způsobilosti pořádané Akademií České asociace pojišťoven, a to až do 10. května 2020

Po zlepšení situace termíny doplníme novými, a to i v letních měsících, aby každému bylo umožněné vykonat zkoušky. Prosíme, abyste sledovali webové stránky Akademie ČAP, kde budou zveřejňovány informace o nových termínech.

V případě, že se situace bude vyvíjet pozitivně, jsme samozřejmě připraveni na tuto změnu reagovat a vypíšeme dřívější termíny.

Dovolujeme si Vám připomenout, že na webu www.akademiecap.cz jsou k dispozici testovací otázky k vyzkoušení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na podpora@akademiecap.cz.

Děkujeme za pochopení,
Tým Akademie ČAP

25.2.2020
Více než 600 osvědčení

Od začátku fungování Akademie ČAP má už více než 600 uživatelů osvědčení s logem České asociace pojišťoven.

Těší nás vysoká úspěšnost u zkoušek a hlavně pozitivní zpětná vazba uživatelů související jak s možnostmi přípravy na zkoušku v našem e-learningu, tak s celkovým konáním zkoušek.

Připomínáme, že zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění je potřebné složit do 1. 12. 2020. K dispozici jsou Vám termíny, které naleznete zde na našich webových stránkách.

20.1.2020
Návštěvnost portálu Akademie ČAP

Návštěvnost portálu Akademie ČAP pro zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů od spuštění neustále stoupá. V týdnu od 13. do 19. ledna dosahovala denní návštěvnost přes 3 000 unikátních uživatelů. Jedná se o registrované uživatele portálu, jejichž počet se blíží k 8 000, ale i neregistrované uživatele, kteří si na stránkách Akademie ČAP zkoušejí testy na nečisto.

Neregistrovaným uživatelům doporučujeme vybrat si vhodný termín zkoušky, které se konají po celé ČR. Vyplněním přihlášky na termín se uživatelé zároveň registrují do portálu Akademie ČAP a můžou využívat eLearning, který je pro účastníky zkoušek zdarma. Víc informací o zkouškách, cenách a dalších důležitých náležitostech naleznete na našich webových stránkách.

3.1.2020
Statistika vykonaných zkoušek za rok 2019

Česká asociace pojišťoven jako akreditovaná osoba vykonávala zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v roce 2019.
První termín se konal dne 25.09.2019 a poslední 17.12.2019. Zkoušky se konaly po celé ČR, a to v následujících městech: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha.

Celkem jsme měli 192 přihlášek na zkoušky, přičemž se zkoušek zúčastnilo 190 účastníků, což znamená, že bylo vydáno 190 testů. Přestože zkoušek zatím nebylo mnoho, již máme k dispozici některé zajímavé statistické údaje. Zájem o jednotlivé typy zkoušek nebyl rovnoměrný. Největší zájem byl o IX. Souhrnná zkouška na pojištění. Na druhou stranu například na zkoušky typu VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel se nepřihlásil nikdo.

Typ zkoušky POČET Průměr bodů Třeba získat /
Max. bodů
% bodů Průměrný čas
I. Životní pojištění 3 92,7 72 / 95 98% 0:25:33
II. Pojištění motorových vozidel 10 59,1 53 / 70 84% 0:41:18
III. Neživotní občanské pojištění 8 69,0 72 / 95 73% 0:51:09
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 6 76,2 79 / 105 73% 1:13:07
V. Pojištění velkých pojistných rizik 17 106,6 90 / 120 89% 0:42:40
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 0 0,0 79 / 105 0% 0:00:00
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 7 101,0 105 / 140 72% 1:14:13
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 10 107,9 105 / 140 77% 1:06:51
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 129 108,6 105 / 140 78% 1:10:59
CELKEM 190

Z celkového počtu 190 vydaných testů, bylo 130 úspěšných a 60 neúspěšných, celková úspěšnost tak činila 68,4 %. Nejtěžší podmínkou splnění testu se jeví podmínka získání 75 % z celkového počtu bodů. Více o jednotlivých typech zkoušek, jejich skladbě a podmínkách vyhodnocení naleznete na Zkoušky/Hodnocení zkoušek.

Zkoumali jsme též přípravu jednotlivých účastníků. Úspěšní účastníci:

 • Strávili více času přípravou
 • Více využívali celou škálu eLearningových lekcí, trenažéry podle oblasti, a též mobilní aplikaci
 • Zároveň vyplnili více zkušebních testů na nečisto, které si může každý vyzkoušet na našich stránkách

Z výše uvedeného vyplývá, že příprava je důležitá a pro konečný výsledek rozhodující. Ukazuje se, že eLearning na stránkách Akademie ČAP je dobře vymyšlený a dostatečně připraví účastníky na úspěšné zvládnutí zkoušky.

Akademie ČAP je plně připravená na přezkoušení všech zájemců. Termíny naleznete na Zkoušky / Termíny zkoušek.

2.12.2019
Návštěvnost portálu Akademie ČAP

Návštěvnost portálu Akademie ČAP pro zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů od spuštění neustále stoupá. V týdnu od 18. listopadu 2019 již překonala hranici 1 000 unikátních uživatelů za den.

Nejvíce navštěvovanými částmi portálu jsou Testy a otázky a Termíny zkoušek. Čerstvá statistika návštěvnosti je na obrázku níže.

21.10.2019
Statistika vykonaných zkoušek 3Q 2019

ČNB na svých stránkách vydala statistiku vykonaných zkoušek za 3Q 2019. Celkem bylo uskutečněno 80 testů, z čehož skoro jedna třetina proběhla v ČAP (26 zkoušek). Aktuální úspěšnost je kolem 61%.

Vzhledem k tomu, že zkoušení pouze začíná, není z toho možné dělat žádné závěry, ale zřetelný je fakt, že z 9 typů zkoušek je největší zájem o typ IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I. + V.). Více informací naleznete přímo v článku ČNB.

1.10.2019
Zkušební testy

Na stránkách Akademie ČAP (Zkoušky / Testy a otázky) je dostupný generátor testů a každý si může vyzkoušet stejný test jako na zkoušce. O testy je velký zájem, o čemž svědčí i více než 50.000 spuštěných testů k 30.09.2019.

Největší zájem je o celkovou souhrnnou zkoušku. Přehled počtu spuštěných testů k výše uvedenému datu uvádí tabulka níže.

I. Životní pojištění 13287
II. Pojištění motorových vozidel 11138
III. Neživotní občanské pojištění 2676
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 1848
V. Pojištění velkých pojistných rizik 1659
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 1153
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 527
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 2627
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 15087
CELKEM 50002
30.09.2019
První termín zkoušek odborné způsobilosti

25. 9. proběhl první termín zkoušek odborné způsobilosti Akademie ČAP.

Historicky prvním absolventem odborné zkoušky dle ZDPZ pořádané Akademií ČAP je paní Nicola Andrsová z Allianz pojišťovny, která skládala souhrnnou zkoušku z pojištění. K jejímu úspěšnému složení jí stačilo pouhých 19 minut, což svědčí o její pečlivé přípravě. Paní Andrsové jsme v návaznosti na její úspěch položili několik otázek.

Jaké dojmy si ze zkoušky odnášíte?
Zkouška samotná probíhala skvěle, oceňuji využití tabletů – jsou velmi jednoduché na ovládání a navíc tím, že se zkouška provádí online, víte ihned po odeslání testu, zda jste uspěli, nebo ne. O mnoho těžší však byla příprava na zkoušky samotné.

Jak jste se na zkoušku připravovala?
Nejdříve jsem si dvakrát prošla celou banku otázek, což je u Souhrnné zkoušky, kterou jsem skládala zhruba 1960 otázek. Poté jsem začala dělat testy. Skvělé je, že si podle času, který máte, můžete zvolit buď standardní verzi testu („Jako na zkoušce“), nebo zkrácenou, která Vám nezabere více, jak 15 minut.

Kolik času Vám příprava zabrala?
Jelikož jsem se vše musela učit od začátku – neměla jsem produktovou znalost a nikdy neobchodovala, věnovala jsem přípravě velmi intenzivně tři týdny.

Co Vám přišlo na zkoušce nejobtížnější?
Pochopit výpočty případových studií, zvláště u životního pojištění. A naučit se, který zákon obsahuje co, nebo co ze kterého zákona vyplývá.

Jak Vám vyhovovala elektronická forma zkoušky (na tabletu)?
Jinak bych zkoušku skládat nechtěla – je to jednoduché, rychlé, praktické. Navíc jsem se dozvěděla ihned výsledek. Test vypadá naprosto stejně, jako ty, které jsou dostupné v generátorech, tudíž mě nic nepřekvapilo.

Považujete znalosti, které jste během přípravy na zkoušku nabyla, za využitelné pro svou praxi?
Určitě – rozšířil se mi obecný přehled, ale pochopila jsem i souvislosti. Určitě většinu uplatním i v praxi, za což jsem ráda.

Co byste doporučila budoucím účastníkům zkoušky?
Nebát se, nepodcenit přípravu a zkoušet si cvičné testy. Příprava je základ úspěchu a rozhodně není problém se na zkoušku připravit. Každému vyhovuje jiný styl učení, tak jen stačí najít ten svůj.

26.09.2019
Česká asociace pojišťoven realizovala první termíny odborných zkoušek

Česká asociace pojišťoven (ČAP) ve dnech 25. a 26. září realizovala první termíny odborných zkoušek. Termínů se účastnili zástupci následujících pojišťoven:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a.s
 • D.A.S. Rechtsschutz AG,
 • ERV Evropská pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a. s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • a také účastníci ze zprostředkovatelských firem

Účastníci se přihlásili na různé typy zkoušek, jejichž zastoupení bylo pestré:

 • I. Životní pojištění
 • II. Pojištění motorových vozidel
 • III. Neživotní občanské pojištění
 • IV. Neživotní pojištění podnikatelů
 • V. Pojištění velkých pojistných rizik
 • VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.)
 • IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.)

Nejvíce účastníků (celkem 8) si zvolilo nejtěžší variantu zkoušky, kterou je zkouška souhrnná (IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.)).

Úspěšným účastníkům ČAP odevzdala 16 osvědčení.

13.08.2019
ČNB vydala soubor zkušebních otázek pro pojištění

Dne 13. srpna 2019 vydala ČNB soubor zkušebních otázek pro pojištění. Více informací najdete na webových stránkách ČNB.

K tomuto souboru vydala ČNB i metodický dokument „Dohledový benchmark č. 4/2019 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění“, kde je popsán způsob jak generovat testy pro jednotlivé typy zkoušek.

Akademie ČAP pro Vás připravila generátor testů. Testy nanečisto si můžete vyzkoušet na našich stránkách.

28.05.2019
ČAP: Akreditace

České asociaci pojišťoven byla dne 28. 5. 2019 udělena akreditace České národní banky k provádění zkoušek odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

15.02.2019
ČAP: Akreditace

Dne 7. 2. 2019 Česká asociace pojišťoven podala do České národní banky žádost o udělení akreditace na provádění zkoušek odborné způsobilosti.

© Akademie ČAP 2019, created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o., Všechna práva vyhrazena.