Kapitálový trh /

/ O zkouškách

Česká národní banka udělila dne 11.6.2020 České asociaci pojišťoven (ČAP) akreditaci k provádění odborných zkoušek dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

Odborná způsobilost podle ZPKT se prokazuje:

  • vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání (všeobecné znalosti)
  • osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 14f ZPKT (odborné znalosti a dovednosti)

Akademie ČAP nabízí dle ZPKT tyto typy odborných zkoušek:

  • Kapitálový trh I. | KT I. - Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
    • Zkouška zahrnuje zúžený rozsah nástrojů investičního zprostředkovatele.
  • Kapitálový trh II. | KT II. - Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona
    • Zkouška zahrnuje plný rozsah nástrojů investičního zprostředkovatele,
    • Jedná se o Souhrnnou zkoušku, která má v sobě obsaženou i oblast KT I.

Více informací o zkouškách naleznete v části Hodnocení zkoušek.

Stáhněte si rozsah a obsah zkoušky dle ZPKT a organizační pravidla konání zkoušek.

Odborné zkoušky se provádějí i distanční formou. Více informací najdete v části Distanční forma.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a složení zkoušky

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)
Vyhláška 319/2017 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.

Ceny zkoušek

Cena pro každý jednotlivý typ zkoušky prezenční formou činí 1000 Kč bez DPH / 1210,00 vč. DPH.

Cena pro každý jednotlivý typ zkoušky distanční formou činí 1480 Kč bez DPH / 1790,80 vč. DPH.

Tento poplatek zahrnuje nejen cenu za zkoušku, ale i přípravný e-learningový kurz, k němuž získáte přístup prostřednictvím portálu Akademie ČAP.

Cena je konečná. ČAP je plátcem DPH.

Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2101645616/2010
IBAN: CZ23 2010 0000 0021 0164 5616
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL:
Variabilní symbol je uveden na faktuře. Dbejte, prosím, na jeho vyplnění!

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.