Následné vzdělávání - Pojištění a zajištení

Následné vzdělávání pro distribuci pojištění a zajištění

V zákoně č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) jsou v §55 vyjmenované osoby, od kterých je požadována odborná způsobilost.

Odborná způsobilost kromě vykonání zkoušky zahrnuje i pravidelné prohlubování odborné způsobilosti (§56).

V praxi to znamená povinnost absolvovat každoročně 15 hodin následného vzdělávání podle skupiny odbornosti, ve které účastník získal odbornou zkoušku (§59), popř. ve které aktuálně provádí výkon své činnosti.

Koncepčně jsou u následného vzdělávání zákonem dané parametry časového rozsahu (15 hodin) i obsahového rozsahu (tematické oblasti).

Realizovat programy následného vzdělávání pro distribuci pojištění a zajištění může pouze akreditovaná osoba.

Akademie ČAP jakožto akreditovaná osoba nabízí následující programy následného vzdělávání:

15hodinové programy následného vzdělávání

Obsahově kompletní materiály, které zahrnují celý stanovený rozsah podle typu zkoušky, včetně podrobnějšího vysvětlení některých problematických nebo zajímavých pasáží. Ke každému typu zkoušky je připraven jeden e-learningový kurz:

  • který zahrnuje všechny potřebné tematické celky rozdělené do několika lekcí,
  • kde každá lekce má předepsanou časovou dotaci a podmínky absolvování,
  • s celkovým rozsahem 15 hodin,
  • po jehož absolvování, včetně úspěšného složení potřebných testů, bude uživateli vystaveno osvědčení.

Dílčí programy následného vzdělávání

Dílčí programy následného vzdělávání poskytujeme formou e-learningových kurzů nebo odborných vzdělávacích akcí.

Výhody studia u Akademie ČAP:

  • studium e-learningových kurzů kdykoliv během kalendářního roku (možnost se k rozstudovaným materiálům vrátit později),
  • jistota, že 15hodinový program následného vzdělávání pokrývá celý požadovaný rozsah znalostí,
  • možnost zápočtu odborných vzdělávacích akcí do následného vzdělávání,
  • osvědčení od renomované akreditované osoby, které je vždy dohledatelné a kdykoliv ověřitelné pomocí QR kódu.

Seznam programů následného vzdělávání

Zakoupený kurz naleznete ve Vaší záložce Mé vzdělávání
Odbornost:
X
Formát vzdělávání:
X
Typ vzdělávání:
X
Zruš filtry

Momentálne nejsou k dispozici žádné kurzy !

Seznam kurzů, seminářů nebo konferencí následného vzdělávání

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.