Pojištění a zajištění /

/ Hodnocení zkoušek

Zkušební test

Zkušební test se skládá ze dvou částí:

 • Odborné znalosti
 • Odborné dovednosti

Každá ze zkouškových otázek má uvedeny čtyři varianty odpovědi.
Odborné znalosti se testují pomocí otázek, přičemž:

 • ¾ otázek mají jednu správnou odpověď
 • ¼ otázek má jednu nebo více správných odpovědí (každá nesprávně vybraná nebo chybějící odpověď činí celou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou)

Odborné dovednosti se přezkušují prostřednictvím případové studie (zadání) a následně pěti otázek (mají jednu správnou odpověď).

Podmínky úspěšnosti

Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba splnit tyto podmínky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 60 % z maximálního počtu bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 60 % z maximálního počtu bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 75 % z celkového maximálního počtu bodů.

Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

Kombinované typy zkoušek

VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) | KZP_PMV (135 min., 75 otázek, max. 105 bodů)
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) | KZP_NOP (180 min., 100 otázek, max. 140 bodů)
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) | KZP_NPP (180 min., 100 otázek, max. 140 bodů)
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) | KP (180 min., 100 otázek, max. 140 bodů)

I. Životní pojištění | ZP (120 min.)

Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 2 vyhlášky.

Skladba otázek v testu

Otázky
67 otázek
max. 95 bodů
Odborné znalosti
52 otázek
max. 65 bodů
Jedna správná (1 bod)
39 otázek
max. 39 bodů
Více správných (2 body)
13 otázek
max. 26 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 39 bodů z maximálního počtu 65 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 72 bodů z celkového maximálního počtu 95 bodů.

II. Pojištění motorových vozidel | PMV (90 min.)

Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, podle § 8 odst. 1 vyhlášky.

Skladba otázek v testu

Otázky
50 otázek
max. 70 bodů
Odborné znalosti
40 otázek
max. 50 bodů
Jedna správná (1 bod)
30 otázek
max. 30 bodů
Více správných (2 body)
10 otázek
max. 20 bodů
Odborné dovednosti
10 otázek
max. 20 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 30 bodů z maximálního počtu 50 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 53 bodů z celkového maximálního počtu 70 bodů.

III. Neživotní občanské pojištění | NOP (120 min.)

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona a podle § 8 odst. 2 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

Skladba otázek v testu

Otázky
67 otázek
max. 95 bodů
Odborné znalosti
52 otázek
max. 65 bodů
Jedna správná (1 bod)
39 otázek
max. 39 bodů
Více správných (2 body)
13 otázek
max. 26 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 39 bodů z maximálního počtu 65 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 72 bodů z celkového maximálního počtu 95 bodů.

IV. Neživotní pojištění podnikatelů | NPP(135 min.)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona a podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

Skladba otázek v testu

Otázky
75 otázek
max. 105 bodů
Odborné znalosti
60 otázek
max. 75 bodů
Jedna správná (1 bod)
45 otázek
max. 45 bodů
Více správných (2 body)
15 otázek
max. 30 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 45 bodů z maximálního počtu 75 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 79 bodů z celkového maximálního počtu 105 bodů.

V. Pojištění velkých pojistných rizik | PVPR (150 min.)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, podle § 8 odst. 4 vyhlášky. Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel, Neživotní občanské pojištění a Neživotní pojištění podnikatelů.

Skladba otázek v testu

Otázky
87 otázek
max. 120 bodů
Odborné znalosti
72 otázek
max. 90 bodů
Jedna správná (1 bod)
54 otázek
max. 54 bodů
Více správných (2 body)
18 otázek
max. 36 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 54 bodů z maximálního počtu 90 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 90 bodů z celkového maximálního počtu 120 bodů.

VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) | KZP_PMV (135 min.)

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 5 vyhlášky.

Skladba otázek v testu

Otázky
75 otázek
max. 105 bodů
Odborné znalosti
60 otázek
max. 75 bodů
Jedna správná (1 bod)
45 otázek
max. 45 bodů
Více správných (2 body)
15 otázek
max. 30 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 32 otázek je z oblasti pojištění motorových vozidel,
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění.

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel,
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 45 bodů z maximálního počtu 75 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 79 bodů z celkového maximálního počtu 105 bodů.

VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) | KZP_NOP (180 min.)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupinu odbornosti: Pojištění motorových vozidel.

Skladba otázek v testu

Otázky
100 otázek
max. 140 bodů
Odborné znalosti
80 otázek
max. 100 bodů
Jedna správná (1 bod)
60 otázek
max. 60 bodů
Více správných (2 body)
20 otázek
max. 40 bodů
Odborné dovednosti
20 otázek
max. 40 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 52 otázek je z oblasti neživotního občanského pojištění,
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění.

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 2 případové studie jsou z oblasti neživotního občanského pojištění,
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 60 bodů z maximálního počtu 100 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 24 bodů z maximálního počtu 40 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 105 bodů z celkového maximálního počtu 140 bodů.

VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) | KZP_NPP (180 min.)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.
Zkouška zahrnuje skupiny odbornosti: Pojištění motorových vozidel a Neživotní občanské pojištění.

Skladba otázek v testu

Otázky
100 otázek
max. 140 bodů
Odborné znalosti
80 otázek
max. 100 bodů
Jedna správná (1 bod)
60 otázek
max. 60 bodů
Více správných (2 body)
20 otázek
max. 40 bodů
Odborné dovednosti
20 otázek
max. 40 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 52 otázek je z oblasti neživotního pojištění podnikatelů,
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění.

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 2 případové studie je z oblasti neživotního pojištění podnikatelů,
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 60 bodů z maximálního počtu 100 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 24 bodů z maximálního počtu 40 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 105 bodů z celkového maximálního počtu 140 bodů.

IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) | KP (180 min.)

Tato zkouška zahrnuje všechny odborné zkoušky v sektoru pojištění.
Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, tak pro distribuci životního pojištění, podle § 8 odst. 6 vyhlášky.

Skladba otázek v testu

Otázky
100 otázek
max. 140 bodů
Odborné znalosti
80 otázek
max. 100 bodů
Jedna správná (1 bod)
60 otázek
max. 60 bodů
Více správných (2 body)
20 otázek
max. 40 bodů
Odborné dovednosti
20 otázek
max. 40 bodů
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 52 otázek je z oblasti pojištění velkých pojistných rizik,
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění.

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 2 případové studie jsou z oblasti pojištění velkých pojistných rizik,
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat min. 60 bodů z maximálního počtu 100 bodů pro odborné znalosti.
 • 2. podmínka: Je nutné získat min. 24 bodů z maximálního počtu 40 bodů pro odborné dovednosti.
 • 3. podmínka: Je nutné získat min. 105 bodů z celkového maximálního počtu 140 bodů.
© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.