Distanční forma zkoušek

Vaše nejbližší zkouška distanční formou

Nejste přihlášeni do portálu!

Přihlaste se a na této stránce najdete všechny potřebné informace k přípravě na zkoušku distanční formou.

Video "Jak probíhá odborná zkouška distanční formou?" najdete i v části O nás / Videa.

Nejste přihlášeni na zkoušku distanční formou?

Přihlaste se na konkrétní termín distanční zkoušky (Pojištění a zajištění, Kapitálový trh, Spotřebitelské úvěry, , Penze). Zde najdete také informace o termínu Vaší zkoušky distanční formou.

Minimální požadavky

Na vykonání zkoušky budete potřebovat DVĚ ZAŘÍZENÍ, přičemž každé zařízení plní jinou funkci po dobu zkoušky. Obě zařízení musí být po dobu celého průběhu zkoušky neustále připojena na internet, který je stabilní a rychlý, aby byl možný audiovizuální přenos s dostatečnou kvalitou.

PRVNÍ ZAŘÍZENÍ

PC anebo notebook

Zařízení s operačním systémem Windows 10, na kterém budete vyplňovat zkušební test pomocí aplikace e-AkademieCAP. Nejpozději den před zkouškou se na tomto zařízení přihlaste do portálu Akademie ČAP, kde v záložce ZKOUŠKY / DISTANČNÍ FORMA postupujte podle instrukcí v části Aplikace e-AkademieCAP. Podle uvedených instrukcí si stáhněte aplikaci e-AkademieCAP, nainstalujte ji a ověřte jej funkčnost!

DRUHÉ ZAŘÍZENÍ

mobil, tablet anebo notebook s kamerou

Zařízení, pomocí kterého bude probíhat audiovizuální přenos po dobu zkoušky. Nejpozději den před zkouškou si na toto zařízení podle instrukcí v části Aplikace MS TEAMS nainstalujete aplikaci MS TEAMS!

Příprava na zkoušku

Účastník je povinný si zabezpečit minimálně den před zkouškou 2 zařízení splňující minimální požadavky a připravit na ně podle uvedených instrukcí aplikaci e-AkademieCAP a aplikaci MS TEAMS.

Zkoušku vykonávejte v místnosti, ve které po dobu zkoušky musíte být sami. Před zkouškou v této místnosti najděte vhodné vyvýšené místo, kde můžete po dobu zkoušky umístit zařízení, ze kterého bude probíhat audiovizuální přenos. Například police, okenní parapet apod. Je potřeba zařízení umístit tak, aby zkušební komisař viděl po dobu zkoušky Vás, počítač, na kterém budete vyplňovat zkušební test, ale také Vaše okolí. Jestliže zkouška probíhá na Vašem pracovišti, nesmí Vás během ní rušit další kolegové a klienti.

Na identifikaci si prosím připravte platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Ostatní doklady totožnosti nebudou akceptovány. V době konání zkoušky prosím čekejte na online schůzku se zkušebním komisařem skrze aplikaci MS TEAMS, a to se zapnutým počítačem s nainstalovanou aplikací e-AkademieCAP a její ověřenou funkčností.

Účastník bere na vědomí, že uvedené technické požadavky na straně účastníka jsou nezbytné a jejich nesplnění se považuje za překážku vykonání zkoušky na straně účastníka.

Prezentace před zkouškou

Nejpozději 15 minut před začátkem distanční zkoušky bude vygenerován a na Váš e-mail zaslán link pro připojení se na online schůzku přes aplikaci MS TEAMS. Uvedený link bude přístupný také na této stránce v části Vaše nejbližší zkouška distanční formou / Online schůzka (musíte být přihlášen v portálu Akademie ČAP).

Účastník je povinen 10 minut před termínem konání zkoušky mít zapnuta obě zařízení, přičemž na prvním je spuštěna aplikace e-AkademieCAP a na druhém je skrze aplikaci MS TEAMS dostupný a přihlášený na online schůzce. Na prvním zařízení se spuštěnou aplikací e-AkademieCAP musí mít účastník po dobu zkoušky zavřené všechny ostatní programy a nesmí mít připojeny další zobrazovací zařízení (druhý monitor, projektor, TV ...).

Zkoušku řídí zkušební komisař. Po zahájení online spojení, zkušební komisař informuje účastníka o průběhu zkoušky a o procesu identifikace. Následně požádá účastníka o souhlas se záznamem audiovizuálního přenosu a vykoná proces identifikace.

Distanční forma odborné zkoušky probíhá v souladu s Dohledovým benchmarkem č. 2/2020 vydaným ČNB.

Aplikace e-AkademieCAP

Aplikace e-AkademieCAP je aplikace pomocí které bude probíhat zkouška distanční formou. Je určena pro zařízení s operačním systémem Windows 10, proto si na zařízení s operačním systémem Windows 10 stáhněte aplikaci e-AkademieCAP a následně ji podle níže uvedených instrukcí nainstalujte a ověřte její funkčnost.

Nejste přihlášeni do portálu

Přihlaste se a zde najdete potřebné informace na stažení, instalaci a ověření funkčnosti aplikace e-AkademieCAP, kterou budete potřebovat při zkoušce distanční formou.

Nejste přihlášeni na zkoušku distanční formou

Přihlaste se na konkrétní termín distanční zkoušky (Pojištění a zajištění, Kapitálový trh, Spotřebitelské úvěry, Penze). Zde najdete potřebné informace na stažení, instalaci a ověření funkčnosti aplikace e-AkademieCAP, kterou budete potřebovat při zkoušce distanční formou.

Aplikaci e-AkademieCAP můžete používat také na spouštění testů v rámci přípravy na zkoušku.

Aplikace MS TEAMS

Na zařízení, skrze které bude probíhat audiovizuální přenos, klikněte na některý z následujících obrázků nebo pomocí zařízení oskenujte a rozpoznejte obsah následujícího QR kódu. Na daném zařízení se Vám spustí instalace aplikace MS TEAMS.

Na zařízení s nainstalovanou aplikací MS TEAMS byste:

  • buď měli mít přístup ke svému e-mailu,
  • nebo byste se měli umět přihlásit do portálu Akademie ČAP,
  • nebo byste měli umět oskenovat QR kód.

Jednu z uvedených možností využijete 15 minut před zkouškou na přihlášení se na online schůzku přes aplikaci MS TEAMS.

Názornou ukázku instalace aplikace MS TEAMS na Vašem zařízení, jehož prostřednictvím bude probíhat audiovizuální přenos, jako i způsob, jak se přihlásit na online schůzku před zkouškou, najdete zde: Průběh zkoušky.

Průběh zkoušky

Následující návody obsahují obrazovou formou kompletní informace od přihlášení se na zkoušku distanční formou, přes přípravu zařízení potřebných k uskutečnění zkoušky distanční formou a co všechno třeba připravit před samotnou zkouškou až po to, jak vypadá průběh zkoušky.

Souhrn doporučení najdete zde: DOPORUČENÍ PRO SKLÁDÁNÍ ZKOUŠKY DISTANČNÍ FORMOU (PDF)

Podrobné informace o průběhu zkoušky v PDF formátu najdete zde: Průběh zkoušky distanční formou.

Na podrobné informace o průběhu zkoušky se můžete podívat v následujícím videu.

Podívejte se na video o tom jak se připravit na distančni zkoušku.

Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

© Akademie ČAP 2019-2023, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.