O nás

Co je Akademie ČAP?

 • Moderní vzdělávací portál, na kterém najdete všechny potřebné informace ke zkouškám, včetně možnosti registrace
 • Nabízí možnost propojení na HR systémy
 • Umožňuje administrátorský přístup pro firmy, s možností vlastních nastavení procesů zkoušek a vzdělávání

E-learning

 • Obsahuje všechny studijní materiály
 • K dispozici vlastní e-learning pro každý typ zkoušky
 • Zkouškový test pro všechny typy zkoušek zdarma
 • Přístup do e-learningu dostupný na PC, tabletu, mobilu
 • Najdete v něm vysvětlení pro všechny otázky (proč jsou dané odpovědi správné)

Mobilní aplikace

 • Je dostupná pro Android
 • Funguje i off-line a pro účastníky zkoušky je zdarma
 • Možnost individuálního nastavení studijního plánu dle termínu zkoušky
 • Klade důraz na otázky s největší pravděpodobností výskytu v testu
 • Kategorizace otázek podle obtížnosti (dle výsledků všech studujících)
 • Přehledné grafy připravenosti účastníka na zkoušku a jeho studijních výsledků
 • Umožňuje synchronizaci studia mobilní aplikace s webovým portálem

Reporty

 • Umožňují nastavení vlastních automatických notifikací
 • Umožňují hromadný tisk a export certifikátů
 • Zajištění automatické periodicity následného vzdělávání
 • Flexibilita a možnost úprav v aplikaci na základě požadavků klientů
 • Přístup k více než 30 reportům. Například: Přehled vzdělávání a přípravy účastníků, Přehled výsledků zkušebních testů, Přehled získaných certifikátů, Přehled odeslaných zpráv a oznámení, Fakturační report atd.

Zkoušky

 • Probíhají elektronicky – test se realizuje na tabletech
 • Automatické vyhodnocení okamžitě po ukončení testu
 • Zaslání osvědčení elektronicky
 • On-line přístup k nahlédnutí do vlastního testu
 • Zajištění povinného následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin ročně

Termíny zkoušek

 • Pravidelné termíny zkoušek v následujících městech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec
 • Možnost vlastních termínů pro skupiny uživatelů

Osvědčení

 • Od renomované organizace ČAP s vysokou reputací
 • Elektronické vystavení duplikátu osvědčení zdarma
 • Možnost on-line ověření pravosti osvědčení (unikátní QR kód pro každé osvědčení)
 • Možnost přenosu certifikátů mezi organizacemi
 • Možný import certifikátů i od jiných akreditovaných osob

Technická podpora

 • Je zajištěna pro správce aplikace
 • Možnost konzultace s IT organizací
 • Možnost e-mailové podpory pro uživatele
 • Instruktážní videa ke zkouškám
 • Kontaktní formulář na on-line podporu


© Akademie ČAP 2019-2022, ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
Created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o.