Aktuality

06.09.2021
Nový samoregulační standard k poskytování flotilového pojištění

Česká asociace pojišťoven (ČAP) na portálu Akademie ČAP zpřístupnila samoregulační standard, který slouží k získání vysoké míry odbornosti při nabízení možnosti stát se pojištěným v tzv. „flotilovém pojištění". Standard významně přispívá k dalšímu zvyšování ochrany spotřebitele. Klíčovými prvky samoregulačního standardu jsou e-learningový kurz a sada testových otázek k ověření odbornosti. Do procesu obsahové přípravy kurzu byli zapojeni zástupci pojišťoven a součástí byla rovněž konzultace s ČNB.

Více informací naleznete v tiskové zprávě a na našich webových stránkách v části Vzdělávání / Manuál flotilníka

20.08.2021
Statistika vykonaných zkoušek za 2Q 2021

Česká národní banka vydala statistiku úspěšnosti odborných zkoušek za 2. čtvrtletí roku 2021.

Oproti minulému čtvrtletí zaznamenala ČNB v oblasti odborných zkoušek dle zákona o distribuci pojištění a zajištění nárůst počtu realizovaných zkoušek o více než 195 %. To souviselo s koncem přechodného období k prokázání odborné způsobilosti do 1.6.2021, jako i s faktem, že většina akreditovaných osob v Q1 nemohla z důvodu pandemických opatření zkoušky realizovat.

To však nebyl případ Akademie ČAP, která díky realizaci distančních zkoušek poskytla svým klientům dostatek termínů i v 1. čtvrtletí. A distanční forma byla dominantní pro Akademii ČAP i v Q2. I díky tomu realizovala Akademie ČAP ve 2. čtvrtletí o téměř dvojnásobek více zkoušek z oblasti pojištění a zajištění.

V oblasti zkoušek dle zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o podnikání na kapitálovém trhu realizovala Akademie ČAP zkoušky téměř výhradně distančně a s vysokou úspěšností účastníků zkoušek.

Nadále pro vás realizujeme všechny typy zkoušek včetně zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, a to ne jenom distančně, ale i prezenčně v městech Praha, Brno a Ostrava.

Více o termínech zkoušek se dozvíte v části Zkoušky.

Novinkou v nabídce našich služeb jsou kurzy Následného vzdělávaní pro distribuci pojištění a zajištění, které si v Akademii ČAP můžete zakoupit a absolvovat eLearningovou formou.

Bližší informace o Následném vzdělávaní naleznete v části Vzdělávání / Následné vzdělávání.

2. čtvrtletí 2021 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
Pojištění a zajištění Spotrebitelské úvěry Kapitálový trh
počet zkoušek 22 541 / 2 406 3 629 / 32 3 196 / 26
z toho distančně 10 896 / 2 321 2 119 / 30 1 711 / 26
počet úspěšných zkoušek 14 036 / 1 464 2 587 / 27 1 959 / 20
z toho distančně 6 910 / 1 419 1 543 / 27 1 081 / 20
Procento úspěšnosti 62,3% / 60,8% 71,3% / 84,4% 61,3% / 76,9%
z toho distančně 63,4% / 61,1% 72,8% / 90,0% 63,2% / 76,9%
02.07.2021
Aktualizace zkouškových otázek pro distribuci spotřebitelských úvěrů

Česká národní banka vydala ke dni 23. června 2021 novou sadu otázek ke zkouškám odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelských úvěrů. Změna souvisí s opravou překlepu (změna jmen) v zadání první podotázky případové studie 1689. Detail změny si můžete prohlédnout ZDE.

K opravě zkouškové otázky došlo v systému Akademie ČAP 1. července 2021.

16.06.2021
Aktualizace zkouškových otázek pro distribuci spotřebitelských úvěrů

Česká národní banka vydala ke dni 24. května 2021 aktualizaci zkouškové sady otázek ke zkouškám odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelských úvěrů, ve které zohlednila loňské zrušení daně z nabytí nemovitostí.

Změny se dotkly 3 otázek, které si můžete prohlédnout ZDE.

K výměně souboru zkouškových otázek dojde v systému Akademie ČAP v nočních hodinách 20. června 2021, takže od pondělí 21. června 2021 se projeví v ostrých zkušebních testech.

15.06.2021
Přechodné období již skončilo

Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění stanovil dvouleté období pro získání odborné způsobilosti vykonáním odborné zkoušky. Koncem loňského roku bylo novelou zákona prodlouženo přechodné období k prokázání odborné způsobilosti o šest měsíců, tedy do 1. června 2021 (celkem 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona).

Podle dostupných statistik ČNB je aktuální stav počtu vykonaných zkoušek z pojištění zobrazený v následující tabulce:

Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
3Q 2019 80 49 61,25%
4Q 2019 897 568 63,32%
1Q 2020 6841 5565 81,35%
2Q 2020 14547 11166 76,76%
3Q 2020 21157 13932 65,85%
4Q 2020 9745 6427 65,95%
1Q 2021 7623 4991 65,47%
CELKEM 60890 42698 70,12%

Samotná Akademie ČAP za dobu svého působení vydala přes 9000 osvědčení.

27.05.2021
Od června přidáváme k distančním zkouškám též prezenční termíny zkoušek

Distanční zkoušky zůstávají díky své oblibě stálou nabídkou Akademie ČAP, nadále tak máte možnost vykonat veškerý typ zkoušek z pohodlí domova či kanceláře. Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace, a s tím souvisejícím uvolněním některých opatření, jsme se rozhodli v druhé polovině června opět vypsat i prezenční termíny zkoušek, a to v Praze, Brně a Ostravě. Sledujte naše stránky, kde budou termíny v brzké době zveřejněny.

26.05.2021
Statistika vykonaných zkoušek za 1Q 2021

Česká národní banka vydala další statistiku úspěšnosti odborných zkoušek, a to za 1. čtvrtletí roku 2021. K dispozici jsou údaje jak ke zkouškám z pojištění, tak ke zkouškám z úvěrů a kapitálových trhů. Tato vyhodnocení byla vytvořena na základě dat od všech akreditovaných osob. V tabulce níže jsou k dispozici tyto souhrnné údaje v porovnání s údaji Akademie ČAP. Vzhledem k zavedení distanční formy zkoušek je zde nově zahrnuto také členění pro zkoušky tohoto typu. Patrné je, že Akademie ČAP se zaměřovala téměř výhradně na tento typ zkoušek, kdežto jiné akreditované osoby realizovaly zkoušky i prezenční formou. Poměr distančních zkoušek vůči prezenčním byl zhruba poloviční. Z hlediska úspěšnosti však forma zkoušky nehrála roli a procenta zdárně absolvovaných zkoušek jsou vyrovnaná. Můžeme tedy říct, že distanční zkoušky se staly významnou formou absolvování odborné zkoušky. Jedná se o bezpečnou cestu, jak složit zkoušku z pohodlí domova, kterou pro Vás budeme mít k dispozici bez ohledu na pandemickou situaci. Nabídku našich termínů naleznete v části Pojištení a zajištění / Termíny zkoušek, Kapitálový trh / Termíny zkoušek a Spotrebitelské úvěry / Termíny zkoušek:

1. čtvrtletí 2021 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
Pojištění a zajištění Spotrebitelské úvěry Kapitálový trh
počet zkoušek 7 623 / 1 249 2 129 / 30 2 033 / 16
z toho distančně 3 527 / 1 233 1 146 / 30 783 / 16
počet úspěšných zkoušek 4 991 / 773 1 578 / 27 1 298 / 16
z toho distančně 2 336 / 759 851 / 27 542 / 16
Procento úspěšnosti 65,5% / 61,9% 74,1% / 90,0% 63,8% / 100,0%
z toho distančně 66,2% / 61,6% 74,3% / 90,0% 69,2% / 100,0%
03.05.2021
ČNB neplánuje další prodloužení přechodného období

Koncem loňského roku bylo novelou zákona o distribuci pojištění a zajištění prodlouženo přechodné období k prokázání odborné způsobilosti o šest měsíců, tedy do 1. června 2021. Česká národní banka předložila vyjádření, dle kterého v současné době nepředpokládá opětovné prodloužení lhůty pro vykonání odborných zkoušek. Po 1. červnu 2021 tedy nebude pro osoby bez absolvované zkoušky zprostředkovávání pojištění povoleno. Na základě této skutečnosti doporučujeme s přihlášením na zkoušku neotálet. Dostupné termíny distančních zkoušek naleznete v části Zkoušky / Pojištění a zajištění / Termíny zkoušek.

04.02.2021
Více než 350 vykonaných distančních zkoušek

Dne 4.2.2021 jsme překročili 350 vykonaných zkoušek distanční formou.

Vzhledem k tomu, že distanční zkoušení jsme oficiálně odstartovali termínem 13. 1. 2021, svědčí to o velkém zájmu o tento typ zkoušek. To, že účastníci v tomto pandemickém čase distanční formu zkoušek vítají nás velice těší a věříme, že zájem přetrvá i po skončení pandemie.

Ačkoli u některých uživatelů budí tato forma zkoušek z důvodu potřebného technického zázemí obavy, ukazuje se, že s pomocí našich návodů to uživatelé zvládají. Příkladem je pan Vítězslav Koudelka, kterého jsme se ptali na jeho dojmy z absolvované zkoušky. Tento rozhovor naleznete v aktualitách na webu Akademie ČAP zde.

Detailní informace o tom, jak odborná zkouška distanční formou probíhá, jsou k dispozici v tomto videu.

V případě jakýchkoli dotazů se nás neváhejte obrátit na e-mailu podpora@akademiecap.cz.

04.02.2021
Aktuální stav přezkoušených osob dle ZDPZ

Díky souhrnným statistikám, které čtvrtletně vydává Česká národní banka ke zkouškám dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, můžeme průběžně sledovat počty vykonaných zkoušek dle tohoto zákona.

Aktuální stav vyobrazuje následující tabulka:

Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
3Q 2019 80 49 61,25%
4Q 2019 897 568 63,32%
1Q 2020 6841 5565 81,35%
2Q 2020 14547 11166 76,76%
3Q 2020 21157 13932 65,85%
4Q 2020 9745 6427 65,95%
CELKEM 53267 37707 69,08%

Evidentní je výrazný pokles uskutečněných zkoušek v posledním kvartálu vlivem zpřísnění protipandemických opatření vlády ČR. Úspěšnost se však v porovnání s 3. kvartálem téměř nezměnila.

Samotná Akademie ČAP za dobu svého působení vydala přes 7 100 osvědčení, kdy zkoušek bylo přes 11 000.

Těší nás, že se účastní přihlašují také na nově nabízené typy zkoušek, a to zkoušky dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZoSÚ).

Jako reakci na to, že vlivem Covid-19 se absolvování zkoušek u mnoha účastníků odložilo a situace z hlediska prezenčních termínů stále není přiznává, jsme zařadili do naší nabídky distanční formu zkoušení, která účastníkům umožňuje absolvovat svůj termín z bezpečí domova. Termíny jsou k dispozici na webu Akademie ČAP v části Zkoušky / Pojištění a zajištění / Termíny zkoušek.

V případě zájmu o více informací, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

04.02.2021
Statistika vykonaných zkoušek z pojištění za 4Q 2020

Česká národní banka zveřejnila na svých webových stránkách statistiku úspěšnosti odborných zkoušek dle ZDPZ za 4. čtvrtletí roku 2020. Toto vyhodnocení bylo vytvořeno na základě souhrnných statistických dat od všech akreditovaných osob. V tabulce níže jsou k dispozici tyto údaje v porovnání s údaji Akademie ČAP. I přes nižší počet realizovaných zkoušek v posledním kvartálu, což lze přisuzovat protipandemickým opatřením vlády ČR, přetrvává nižší úspěšnost u souhrnného typu zkoušky, což se, s ohledem na to, že souhrnná zkouška tvoří většinu realizovaných zkoušek v Akademii ČAP, promítá i v nižší úspěšnosti celkové.

4. čtvrtletí 2020 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
typ zkoušky počet zkoušek
celkem
počet úspěšných
zkoušek
úspěšnost
I. Životní pojištění 946 / 18 703 / 15 74,31% / 83,33%
II. Pojištění motorových vozidel 931 / 70 678 / 57 72,82% / 81,43%
III. Neživotní občanské pojištění 6831 / 25 516 / 22 75,55% / 88,00%
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 360 / 44 282 / 34 78,33% / 77,27%
V. Pojištění velkých pojistných rizik 559 / 74 456 / 62 81,57% / 83,78%
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 18 / 4 9 / 2 50,00% / 50,50%
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 1690 / 157 1037 / 75 61,36% / 47,77%
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 1924 / 98 1106 / 52 57,48% / 53,06%
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 2634 / 775 1640 / 362 62,26% / 46,71%
CELKEM 9745 / 1265 6427 / 681 65,95% / 53,83%
25.01.2021
Akademie ČAP se raduje z prvních úspěšných absolventů distančních zkoušek

Distanční zkoušky mají své první absolventy. Jedním z nich je i pan Vítězslav Koudelka, který je ve svém věku (79 let) služebně nejstarší poradce z pojišťovny Allianz a má tak náš velký obdiv, proto jsme si dovolili mu položit pár otázek.

1) Jak byste celkově zhodnotil průběh distanční zkoušky? Jaké byly Vaše dojmy?
Celkově bych průběh distanční zkoušky zhodnotil jako "pohodový", i když jsem se vlastní vinou přihlásil až na poslední chvíli před zahájením termínu distanční zkoušky. Potom už to probíhalo úplně v klidu, protože komisaři, kteří se mnou komunikovali, mě svým přístupem a jednáním zcela uklidnili.

2) Připravoval jste se na tuto formu zkoušky nějak speciálně?
Na zkoušku jsem se, co se týká teorie připravoval normálně a po technické stránce mně všechno perfektně vysvětlila správkyně naší pojišťovny, paní Lucie Petrová, která mně konkrétními radami poradila, jak zkouška probíhá a co si mám připravit. Mimo ostatních důležitých věcí třeba také jak řešit upevnění mobilu – od rozříznutého tenisového míčku, přes další varianty, až nakonec zvítězila jednoduchost – prostý porcelánový hrnek.

3) V čem vidíte výhody distančního zkoušení oproti klasické prezenční zkoušce, kterou jste též absolvoval?
Prezenční zkouška: Vzhledem k mému věku, při příchodu do zkušební místnosti jsem zaregistroval pár jednotlivců, jejichž výraz ve tvářích zcela jednoznačně naznačoval, co si o mně myslí. Na to jsem zvyklý, takže jsem se v duchu jenom pousmál – to je jejich problém.
Horší už bylo sledovat, jak postupně odchází, většinou podle jejich reakcí po úspěšné zkoušce a já jsem teprve tápal někde uprostřed testu. Nepomohlo ani to, že předseda komise se jmenoval také Koudelka.
Další obecná negativa: cestovat do místa zkoušky (většinou neznámého), nervozita, aby nebyla zácpa, aby neselhalo auto, odjet na zkoušku s velkou časovou zálohou, atd...
Distanční forma zkoušky: žádné nervování před cestou, jste v domácím prostředí (jako by to ani nebyla zkouška, ale normální příprava), nikdo mě vizuálně neruší, nevidím, kdo zkoušku už ukončil a nevidím, že jsem tam už sám. Pro mě to byl další uklidňující pocit.
Jediná nevýhoda (alespoň pro mě): manželka trvá na tom, abych ten pokoj měl neustále uklizený, tak jako při zkoušce.

4) Jste příkladem toho, že se dá distanční zkouška technicky zvládnout i ve vyšším věku. Je něco, co byste doporučil ostatním účastníkům, kteří mají třeba z technické stránky zkoušky obavy?
Já jsem měl to štěstí, že před koncem mé pracovní činnosti jsme začali pracovat s počítači, nicméně po odchodu do důchodu mě moje děti a postupně vnoučata nenápadně nutily počítač používat. No a to, že pracuji u ALLIANZ, znamená, že se bez toho neobejdu.
Mladší kolegové tuto techniku ovládají úplně suverénně, takže není na místě jakákoliv obava před distanční zkouškou. A jsem si jist, že po technické stránce tuto obavu vůbec nemají.

5) Jakou máte motivaci, stále pracovat a být aktivní?
Před odchodem do důchodu mě bývalí kolegové varovali: „Ne, že si budeš říkat: „Teď se budu ½ roku – rok flákat, a pak si najdu nějaký šolich“. Tak to nefunguje. Ztratíš kontakty s lidmi, flákání se ti začne líbit, žádný šolich nenajdeš a v lepším případě skončíš na gauči u TV, v horším případě v hospodě“. A pak další věci, které jsem se dozvěděl z moudrostí od lidí, kteří se dožili vysokého věku.
- snaž se být pokud možno pozitivní
- nestýkej se (samozřejmě ne dogmaticky) se svými vrstevníky, ale s mladšími
- najdi si jakoukoliv činnost (nezáleží jakou, je to úplně jedno), ale hlavně, aby tě bavila
- v rámci možnosti jakýkoliv pohyb přiměřeně věku (nedokazuj mladším, že jsi lepší jak oni).

No a já se to snažím dodržovat a zatím to funguje.
Ještě jednou bych vám všem chtěl poděkovat za vstřícný přístup ke mně i tomu, jak jste mě blahopřáli k úspěšné zkoušce. O to větší jsem měl radost i já. Já jsem se totiž u zkoušky cítil „JAKO DOMA“.

29.12.2020
Konání zkoušek v roce 2021

Omezení konání prezenčních zkoušek bude z důvodu zhoršené epidemiologické situace trvat i nadále. Proto jsme nuceni původně plánované termíny, které jsou obsazeny 25 účastníky, zrušit. Původní vypsané termíny tedy rušíme a všechny účastníky z nich bezplatně odhlašujeme.

Při provádění zkoušek se musíme řídit pravidly stanovenými v usnesení vlády, která jsou platná v den konání zkoušek. Budeme sledovat situaci a podle toho budeme okamžitě reagovat a vypíšeme nové termíny, na které bude možné se přihlásit, vždy podle aktuálních pravidel.

Aktuální informace ke konání zkoušek budou zveřejněny na stránkách www.akademiecap.cz. Velmi brzy plánujeme spustit přihlašování na zkoušky distanční formou.

Děkujeme Vám za pochopení,
tým Akademie ČAP

08.12.2020
Distanční zkoušky

ČAP v posledním období připravovala možnost vykonávat odborné zkoušky (nejen dle ZDPZ) distanční formou a disponuje nyní funkčním systémem vhodným k přezkušování. Ten byl představen zástupcům Ministerstva financí a ČNB, kdy ČNB v návaznosti na proběhlá jednání dala tomuto řešení šanci a návrhem benchmarku stanovila minimální požadavky na konání zkoušek odborné způsobilosti distančně. Dohledový benchmark č. 2/2020 byl včera zveřejněn na stránkách ČNB.

Za distanční způsob konání zkoušky je považováno také její konání bez fyzické přítomnosti zkoušeného v prostorách akreditované osoby s využitím internetu a audiovizuálního přenosu.

Je to správný krok k digitalizaci konání zkoušek a důležitý s ohledem na současné pandemické období.

ČAP má připravený projekt distančního způsobu zkoušení, který je v souladu s uvedeným benchmarkem a v nejbližší době ho představí na stránkách Akademie ČAP.

Těšíme se na Vás při konání distančních zkoušek.

03.12.2020
Prodloužení přechodného období schváleno

Novela zákona o distribuci pojištění a zajištění, prodlužující přechodné období o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021, prošla schválením Senátu a očekává se její zveřejnění ve Sbírce zákonů, což by mělo být otázkou několika málo dní. Pro absolvování odborných zkoušek je tedy ještě relativně dost času, ale doporučujeme neodkládat splnění této povinnosti na poslední chvíli a využít nabídku našich termínů v novém roce, kterou naleznete zde.

Těšíme se na Vás a přejeme pěkné zimní dny,
tým Akademie ČAP

02.12.2020
Rušení termínů do 18.12.2020

Hygienická omezení nám dovolují zkoušet maximálně v počtu 9 zkoušených osob plus 1 dohlížející komisař na místě, a proto v původně vypsaných a naplněných termínech teď zkoušet nemůžeme. Jelikož jsou uvedené termíny plné (25 účastníků), bohužel je rušíme a všechny účastníky z nich bezplatně odhlašujeme. Platné zůstávají nové vypsané termíny, kde už byl počet osob omezen. I když nás to mrzí, jiné řešení není v tuto chvíli možné.

K pozornosti dáváme návrh novely zákona o prodloužení přechodného období pro oblast pojištění (aktualita ze dne 21.11.2020) a stanovisko ČNB k omezení zkoušek dokládající to, že až do doby účinnosti poslaneckého návrhu zákona bude k těmto osobám přistupovat ČNB s dohledovou shovívavostí (aktualita ze dne 27.11.2020).

Těšíme se na všechny v termínech v novém roce.

Děkujeme Vám za pochopení,
tým Akademie ČAP

27.11.2020
Stanovisko ČNB k omezení zkoušek

Česká národní banka zveřejnila stanovisko týkající omezených možností realizovat odborné zkoušky podle ZDPZ v důsledku krizových opatření. V tomto materiálu ČNB zohledňuje složitou situaci zprostředkovatelů, kteří v důsledku opatření spojených s COVID-19 nemohli včas vykonat zkoušku a prohlašuje, že až do doby účinnosti poslaneckého návrhu zákona bude k těmto osobám přistupovat s dohledovou shovívavostí. Bližší informace jsou k dispozici v samotném stanovisku zde. Předpokladem je, že k projednání poslaneckého návrhu by mělo dojít během příštího týdne.

21.11.2020
Prodloužení přechodného období pro oblast pojištění

Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh novely o distribuci pojištění a zajištění, ve kterém je prodlouženo přechodné období pro tyto zkoušky o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021. Novelu zákona ještě musí podepsat senát a pan prezident, ale věříme, že je vše na dobré cestě.
Více o návrhu zde.

O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

18.11.2020
Zrušení zkoušek do 6.12.2020

Na základě vývoje epidemiologické situace v České republice bylo nutné přistoupit ke zrušení všech termínů zkoušek, a to až do 6. 12. 2020.

Všichni uživatelé, kterých se to týká, budou o zrušení informováni emailem.

Jakmile bude možné opět zkoušet, vypíšeme dostatek nových termínů.

Sledujte prosím aktuality na našem webu, kde budeme průběžně přidávat nové informace.

S přáním pevného zdraví,
Vaše Akademie ČAP

15.11.2020
Statistika vykonaných zkoušek z pojištění za 3Q 2020

Česká národní banka zveřejnila na svých webových stránkách statistiku úspěšnosti odborných zkoušek dle ZDPZ za 3. čtvrtletí roku 2020. Toto vyhodnocení bylo vytvořeno na základě souhrnných statistických dat od všech akreditovaných osob. V tabulce níže jsou k dispozici údaje za Akademii ČAP. Patrné je, že souhrnná zkouška má v porovnání s ostatními typy zkoušek nižší úspěšnost. Vzhledem k tomu, že tento typ tvoří v Akademii ČAP naprostou většinu uskutečněných zkoušek, je i celková úspěšnost nižší.

3. čtvrtletí 2020 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
I. Životní pojištění 2511 / 103 1875 / 92 74,67% / 89,32%
II. Pojištění motorových vozidel 1010 / 192 749 / 154 74,16% / 80,21%
III. Neživotní občanské pojištění 1921 / 112 1459 / 83 75,95% / 74,11%
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 819 / 113 665 / 97 81,20% / 85,84%
V. Pojištění velkých pojistných rizik 1247 / 273 1034 / 228 82,92% / 83,52%
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 39 / 8 20 / 5 51,28% / 62,50%
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 4497 / 314 2783 / 173 61,89% / 55,10%
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 3861 / 409 2225 / 236 57,63% / 57,70%
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 5252 / 2164 3122 / 1105 59,44% / 51,06%
CELKEM 21157 / 3688 13932 / 2173 65,85% / 58,92%
29.10.2020
Zrušení zkoušek do 20. 11. 2020

Na základě vývoje epidemiologické situace v České republice a s ním souvisejícím Usnesením vlády České republiky ze dne 27. 10. 2020 č. 1104, jsme se rozhodli pro zrušení veškerých zkoušek do 20. 11. 2020.

Chtěli bychom Vás poprosit o trpělivost. Ačkoli se může jevit, že je v tuto chvíli na našem webu nedostatečné množství dostupných termínů, důvodem je to, že s doplňováním nových termínů vyčkáváme vývoje další situace. Jakmile se bude jevit příznivěji, vypíšeme termínů tolik, aby jich bylo dostatek pro potřeby všech zájemců.

Děkujeme za pochopení.

24.10.2020
Poslanci navrhují prodloužení přechodného období pro zkoušky odborné způsobilosti dle ZDPZ

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh novely zákona o distribuci pojištění a zajištění, kterým by měl být prodloužen termín pro složení zkoušek z pojišťovnictví. Detailní informace o tomto návrhu jsou k dispozici zde.

Jakékoli nové informace na toto téma budou zveřejňovány na webu Akademie ČAP v sekci Aktuality.

13.10.2020
Zrušení zkoušek na základě nových opatření vlády

Akademie ČAP zrušila další vypsané termíny, a to až do 3.11.2020. Dle nových opatření vlády je totiž do tohoto data zakázáno shromažďování více jak šesti osob.

Nové termíny budou v co nejvyšší míře doplněny, jakmile bude zkoušení opět možné.

Přejeme, pokud možno, klidné dny, a hlavně pevné zdraví.

09.10.2020
Zrušení termínů zkoušek od 12.10. do 23.10.

S ohledem na Usnesení vlády ČR ze dne 8.10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření bylo nutné přistoupit ke zrušení všech termínů zkoušek od pondělí 12. října do pátku 23. října 2020.

Odhlášení účastníci mají možnost vybrat si nový termín na našich stránkách.

Aktuální termíny budou doplněny novými, aby byla pro všechny zájemce o zkoušky dostatečná kapacita.

Situaci monitorujeme a o jejím vývoji zde budeme průběžně informovat.

01.10.2020
Zkoušky během nouzového stavu

Zkoušky v Akademii ČAP probíhají nadále i během vyhlášeného nouzového stavu. Podle výjimek, uvedených v usnesení vlády ČR, jsou hromadné akce "s výjimkou výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti" povolené. Samozřejmostí je však dodržování hygienických opatření, mezi které patří nošení roušky a dodržování dvoumetrových rozestupů.

Právě nutnost dodržování rozestupů je důvodem toho, že může dojít k tomu, že v některých místech konání zkoušek dojde ke snížení počtu účastníků, změně místnosti nebo uspořádání. V takovýchto případech budou účastníci o příslušné organizační změně informováni e-mailem.

Věříme, že i přes tyto okolnosti, se bude všem, kteří se na zkoušky chystají, dařit. Přejeme hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

03.09.2020
Opět provedené změny v aktualizovaném souboru otázek

Dne 1. 9. 2020 vydala ČNB na svých webových stránkách novou verzi otázek pro zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Úprav již není tolik jako u aktualizace předchozí. Hlavní změna spočívá v tom, že došlo k odstranění 3 případových studií (ubylo tedy 15 otázek). Jedná se o případové studie ID 38812, 38886 a 44351.

Upraveno bylo dále celkem 10 zkouškových otázek (vč. případových studií), kde byly opraveny překlepy (ID 38002.2, 38053.2, 38751.2, 39028.2, 39220.2, 42113.2, 42300.3, 42474.2, 44366.3 a 44370.2).

Dne 3. 9. 2020 ve večerních hodinách proběhne plánovaná aktualizace otázek v Akademii ČAP, během které budou současně zapracovány i tyto nové změny.

22.08.2020
Provedené změny v aktualizovaném souboru otázek

Po vydání aktualizované verze otázek Českou národní bankou jsme vytvořili soubor, kde jsou detailně zaznamenány provedené změny. Naleznete v něm 5 listů, kdy na posledním z nich je k dispozici vysvětlení pro snadnou orientaci v dokumentu.

V případě, že byste měli k souboru jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na e-mail: podpora@akademiecap.cz

22.08.2020
Vydáno více než 5 000 osvědčení Akademie ČAP

Akademie ČAP dosáhla počtu 5 000 vydaných osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Necelé tři měsíce tedy stačily k tomu, aby se celkové množství úspěšných zkoušek zdvojnásobilo. Jsme rádi, že účastníci ani v horkých letních dnech nezaháleli a věříme, že zdárně vykonaných zkoušek bude přibývat ještě rychleji. Všem, kdo se na zkoušky teprve chystají, přejeme hodně štěstí a připomínáme termín 1. 12. 2020, do kdy je třeba odbornou zkoušku vykonat.

Pro přihlášení na zkoušku můžete vybírat z široké nabídky termínů na našem webu zde: Termíny zkoušek

14.08.2020
Aktualizace databáze otázek pro zkoušky dle ZDPZ

Dne 13. 8. 2020 byla Českou národní bankou vydána nová verze otázek pro zkoušky dle zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, dostupná na webovských stránkách ČNB.

Akreditované osoby mají 30 dnů na to, aby zahájily přezkušování dle této nové verze. Akademie ČAP provede úpravy v otázkách dne 3. 9. 2020 večer, tudíž všechny termíny zkoušek od 4. 9. 2020 proběhnou s aktualizovaným zněním otázek.

Aby se již studující účastníci zkoušek mohli lépe na novou verzi adaptovat, poskytla ČNB přehled uskutečněných změn, který je k dispozici zde: Aktualizace ZDPZ - seznam upravených otázek (PDF).

10.08.2020
ČAP získala akreditaci pro zkoušky dle zákona o doplňkovém penzijním spoření

ČAP završila svůj proces získávání akreditací obdržením vyrozumění ČNB ze dne 22. 7. 2020 o dosažení oprávnění pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. ČAP již tedy disponuje všemi čtyřmi akreditacemi opravňujícími k realizaci odborných zkoušek, konkrétně z oblasti pojištění, kapitálového trhu, spotřebitelského úvěru a penzí.

Kompletní nabídku zkoušek naleznete již brzy na našem webu www.akademiecap.cz.

31.07.2020
Aktuální stav přezkoušených osob dle ZDPZ

Díky souhrnným statistikám, které čtvrtletně vydává Česká národní banka (Zkoušky dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění), můžeme průběžně sledovat počty vykonaných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Aktuální stav vyobrazuje následující tabulka:

Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
3Q 2019 80 49 61,25%
4Q 2019 897 568 63,32%
1Q 2020 6841 5565 81,35%
2Q 2020 14547 11166 76,76%
CELKEM 22365 17348 77,57%

Počet úspěšných zkoušek představuje současně i počet získaných osvědčení. U kombinovaných typů zkoušek lze předpokládat, že účastník už další zkoušky absolvovat nebude, avšak u ostatních typů zkoušek existuje skupina uživatelů, kteří mají své přezkušování rozfázované a například k osvědčení zkoušky životního pojištění budou vykonávat ještě některou ze zkoušek pojištění neživotního.

Závěr je ten, že ačkoli se počet zkoušek výrazně zvýšil, stále zůstává velké množství dosud nepřezkoušených osob.

Akademie ČAP za dobu svého působení vydala přes 4 500 osvědčení a stále má vysoké kapacity pro přezkušování dalších zájemců. V rámci otevřených termínů do konce letošního roku je aktuálně k dispozici více jak 5 500 volných míst. V případě zájmu o více informací, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

31.07.2020
Statistika vykonaných zkoušek dle ZDPZ za 2Q 2020

Česká národní banka zveřejnila statistiku vykonaných odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění za 2. kvartál tohoto roku. Jedná se o souhrn dat, která ČNB shromáždila od všech 21 akreditovaných osob. K dispozici jsou na tomto odkaze zde (PDF).

Srovnání počtu realizovaných zkoušek v Akademii ČAP vůči souhrnným číslům je možné vidět v tabulce níže. Zohlednit je potřeba fakt, že Akademie ČAP v dubnu zkoušky nepořádala z důvodu koronaviru. I přesto je však počet uskutečněných zkoušek vůči minulému čtvrtletí více jak dvojnásobný.

2. čtvrtletí 2020 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
I. Životní pojištění 1341 / 56 1108 / 48 82,62% / 85,71%
II. Pojištění motorových vozidel 485 / 88 360 / 77 74,23% / 87,50%
III. Neživotní občanské pojištění 1372 / 47 1126 / 46 82,07% / 97,87%
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 514 / 57 415 / 53 80,74% / 92,98%
V. Pojištění velkých pojistných rizik 1523 / 452 1373 / 418 90,15% / 92,48%
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 20 / 3 15 / 2 75,00% / 66,67%
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 2791 / 155 2108 / 110 75,53% / 70,97%
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 1849 / 279 1388 / 213 75,07% / 76,34%
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 4652 / 2710 3273 / 1897 70,36% / 70,00%
CELKEM 14547 / 3847 11166 / 2864 76,76% / 74,45%
30.06.2020
ČAP získala akreditaci pro zkoušky dle zákona o spotřebitelském úvěru

Česká asociace pojišťoven získala dne 23. 6. 2020 akreditaci od ČNB opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to pro tyto skupiny odbornosti:

 • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
 • poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru a
 • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.

Nabídku těchto zkoušek naleznete již brzy na našem webu www.akademiecap.cz.

12.06.2020
ČAP získala akreditaci pro zkoušky z Kapitálového trhu

Česká asociace pojišťoven získala dne 11.6.2020 akreditaci od ČNB opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V nejbližší době začneme nabízet zkoušky z Kapitálového trhu, veškeré informace naleznete na www.akademiecap.cz.

01.06.2020
Vydáno 2 500 osvědčení Akademie ČAP

Po pauze způsobené koronavirovou pandemií je přezkušovaní opět v plném proudu. Účastníci zkoušek však v době nouzového stavu zřejmě nezaháleli a věnovali se studiu, jelikož jsme již dosáhli počtu 2 500 vydaných osvědčení s logem České asociace pojišťoven.

Všem úspěšným účastníkům gratulujeme a těšíme na všechny další, kdo se na zkoušky chystáte. Pojďme tento údaj ještě navýšit. Vybírat můžete z široké nabídky termínů na našem webu.

11.05.2020
Zkoušky opět v provozu

Akademie ČAP s radostí oznamuje, že zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění jsou opět v provozu. K dispozici jsou Vám termíny, které naleznete zde na našich webových stránkách. Prosíme všechny účastníky o dodržování hygienických pravidel, především nošení roušky po celou dobu zkoušky, dodržování rozestupů a dezinfikování rukou. Dovolujeme si Vám připomenout, že na webu www.akademiecap.cz jsou k dispozici testovací otázky k vyzkoušení.

27.04.2020
Koronavirus a aktuální situace v Akademii ČAP

Realizace zkoušek v Akademii ČAP je momentálně z důvodu koronaviru pozastavena. Pozorně však sledujeme vývoj situace a nařízení vlády České republiky a zkoušky odborné způsobilosti plánujeme v nejbližší době znovu začít vykonávat. Během realizace všech nadcházejících termínů budeme samozřejmě dbát na dodržování přísných hygienických podmínek dle doporučení Ministerstva zdravotnictví.

O všem Vás budeme včas informovat na stránkách Akademie ČAP.

27.04.2020
Aktuální stav prozkoušených

Pokud se podíváme na celkový počet vykonaných zkoušek dle zákona ZDPZ, tak aktuální stav vykonaných zkoušek je vyobrazen v tabulce níže.

Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek
3Q 2019 80 49
4Q 2019 897 568
1Q 2020 6841 5565
CELKEM 7818 6182

Čísla převzatá ze statistik, které vydává ČNB (Zkoušky dle zákona č. 170 2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění).

Úspěšně vykonané zkoušky představují zároveň i počet získaných osvědčení. U kombinovaných typů zkoušek je možné předpokládat, že účastník už nebude potřebovat další typ zkoušky. U ostatních typů zkoušek existuje množina uživatelů, která ještě, např. k osvědčení zkoušky z životního pojištění, bude vykonávat i některou ze zkoušek pojištění neživotního.

Závěr je tedy ten, že z celkového pojistného trhu a osob, kterých se tato povinnost dotýká, tj. zaměstnanci pojišťoven, zaměstnanci bank, zprostředkovatelé a jiní, jenom 6 000 lidí je držitelem osvědčení. 

Domníváme se, že to je velmi nízký počet z celkového množství uživatelů.

Akademie ČAP za dobu své činnosti vydala 1 175 osvědčení.

V portále Akademie ČAP aktuálně evidujeme přes 10 000 registrovaných uživatelů, kteří potřebují zkoušku odborné způsobilosti vykonat. 

Naše kapacity jsou cca 5 000 zkoušek měsíčně, jsme tedy schopni v relativně krátkém období prozkoušet všechny naše klienty.

27.04.2020
Statistika zkoušek za 1Q 2020

Na stránkách ČNB byly zveřejněné statistiky vykonaných zkoušek za všechny akreditované osoby za 1Q 2020.  K dispozici jsou na odkaze zde.

Statistiky jsou souhrnem čísel, které dodává ČNB všech 20 akreditovaných osob.

K souhrnným statistikám ČNB přidáváme i statistiky Akademie ČAP. Připomínáme, že poslední termín zkoušek se uskutečnil 12. 3. 2020 v Pardubicích, odkdy jsme přerušili činnost v souvislosti s koronavirem.

1. čtvrtletí 2020 všechny akreditované osoby / Akademie ČAP
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
I. Životní pojištění 1723 / 25 1536 / 20 89,15% / 80,00%
II. Pojištění motorových vozidel 259 / 32 223 / 32 86,10% / 100,00%
III. Neživotní občanské pojištění 646 / 16 532 / 14 82,35% / 87,50%
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 87 / 14 82 / 14 94,25% / 100,00%
V. Pojištění velkých pojistných rizik 478 / 113 442 / 106 92,47% / 93,81%
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 22 / 1 21 / 1 95,45% / 100,00%
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 1096 / 21 841 / 18 76,73% / 85,71%
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 578 / 79 464 / 60 80,28% / 75,95%
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 1952 / 1025 1424 / 777 72,95% / 75,80%
CELKEM 6841 / 1326 5565 / 1042 81,35% / 78,58%
24.3.2020
Přerušení Zkoušek odborné způsobilosti do 10. května 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace si Vás dovolujeme informovat, že jsou zrušeny všechny termíny Zkoušek odborné způsobilosti pořádané Akademií České asociace pojišťoven, a to až do 10. května 2020

Po zlepšení situace termíny doplníme novými, a to i v letních měsících, aby každému bylo umožněné vykonat zkoušky. Prosíme, abyste sledovali webové stránky Akademie ČAP, kde budou zveřejňovány informace o nových termínech.

V případě, že se situace bude vyvíjet pozitivně, jsme samozřejmě připraveni na tuto změnu reagovat a vypíšeme dřívější termíny.

Dovolujeme si Vám připomenout, že na webu www.akademiecap.cz jsou k dispozici testovací otázky k vyzkoušení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na podpora@akademiecap.cz.

Děkujeme za pochopení,
Tým Akademie ČAP

25.2.2020
Více než 600 osvědčení

Od začátku fungování Akademie ČAP má už více než 600 uživatelů osvědčení s logem České asociace pojišťoven.

Těší nás vysoká úspěšnost u zkoušek a hlavně pozitivní zpětná vazba uživatelů související jak s možnostmi přípravy na zkoušku v našem e-learningu, tak s celkovým konáním zkoušek.

Připomínáme, že zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění je potřebné složit do 1. 12. 2020. K dispozici jsou Vám termíny, které naleznete zde na našich webových stránkách.

20.1.2020
Návštěvnost portálu Akademie ČAP

Návštěvnost portálu Akademie ČAP pro zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů od spuštění neustále stoupá. V týdnu od 13. do 19. ledna dosahovala denní návštěvnost přes 3 000 unikátních uživatelů. Jedná se o registrované uživatele portálu, jejichž počet se blíží k 8 000, ale i neregistrované uživatele, kteří si na stránkách Akademie ČAP zkoušejí testy na nečisto.

Neregistrovaným uživatelům doporučujeme vybrat si vhodný termín zkoušky, které se konají po celé ČR. Vyplněním přihlášky na termín se uživatelé zároveň registrují do portálu Akademie ČAP a můžou využívat eLearning, který je pro účastníky zkoušek zdarma. Víc informací o zkouškách, cenách a dalších důležitých náležitostech naleznete na našich webových stránkách.

3.1.2020
Statistika vykonaných zkoušek za rok 2019

Česká asociace pojišťoven jako akreditovaná osoba vykonávala zkoušky odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění v roce 2019.
První termín se konal dne 25.09.2019 a poslední 17.12.2019. Zkoušky se konaly po celé ČR, a to v následujících městech: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha.

Celkem jsme měli 192 přihlášek na zkoušky, přičemž se zkoušek zúčastnilo 190 účastníků, což znamená, že bylo vydáno 190 testů. Přestože zkoušek zatím nebylo mnoho, již máme k dispozici některé zajímavé statistické údaje. Zájem o jednotlivé typy zkoušek nebyl rovnoměrný. Největší zájem byl o IX. Souhrnná zkouška na pojištění. Na druhou stranu například na zkoušky typu VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel se nepřihlásil nikdo.

Typ zkoušky POČET Průměr bodů Třeba získat /
Max. bodů
% bodů Průměrný čas
I. Životní pojištění 3 92,7 72 / 95 98% 0:25:33
II. Pojištění motorových vozidel 10 59,1 53 / 70 84% 0:41:18
III. Neživotní občanské pojištění 8 69,0 72 / 95 73% 0:51:09
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 6 76,2 79 / 105 73% 1:13:07
V. Pojištění velkých pojistných rizik 17 106,6 90 / 120 89% 0:42:40
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 0 0,0 79 / 105 0% 0:00:00
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 7 101,0 105 / 140 72% 1:14:13
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 10 107,9 105 / 140 77% 1:06:51
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 129 108,6 105 / 140 78% 1:10:59
CELKEM 190

Z celkového počtu 190 vydaných testů, bylo 130 úspěšných a 60 neúspěšných, celková úspěšnost tak činila 68,4 %. Nejtěžší podmínkou splnění testu se jeví podmínka získání 75 % z celkového počtu bodů. Více o jednotlivých typech zkoušek, jejich skladbě a podmínkách vyhodnocení naleznete na Zkoušky/Hodnocení zkoušek.

Zkoumali jsme též přípravu jednotlivých účastníků. Úspěšní účastníci:

 • Strávili více času přípravou
 • Více využívali celou škálu eLearningových lekcí, trenažéry podle oblasti, a též mobilní aplikaci
 • Zároveň vyplnili více zkušebních testů na nečisto, které si může každý vyzkoušet na našich stránkách

Z výše uvedeného vyplývá, že příprava je důležitá a pro konečný výsledek rozhodující. Ukazuje se, že eLearning na stránkách Akademie ČAP je dobře vymyšlený a dostatečně připraví účastníky na úspěšné zvládnutí zkoušky.

Akademie ČAP je plně připravená na přezkoušení všech zájemců. Termíny naleznete na Zkoušky / Termíny zkoušek.

2.12.2019
Návštěvnost portálu Akademie ČAP

Návštěvnost portálu Akademie ČAP pro zkoušky pojišťovacích zprostředkovatelů od spuštění neustále stoupá. V týdnu od 18. listopadu 2019 již překonala hranici 1 000 unikátních uživatelů za den.

Nejvíce navštěvovanými částmi portálu jsou Testy a otázky a Termíny zkoušek. Čerstvá statistika návštěvnosti je na obrázku níže.

21.10.2019
Statistika vykonaných zkoušek 3Q 2019

ČNB na svých stránkách vydala statistiku vykonaných zkoušek za 3Q 2019. Celkem bylo uskutečněno 80 testů, z čehož skoro jedna třetina proběhla v ČAP (26 zkoušek). Aktuální úspěšnost je kolem 61%.

Vzhledem k tomu, že zkoušení pouze začíná, není z toho možné dělat žádné závěry, ale zřetelný je fakt, že z 9 typů zkoušek je největší zájem o typ IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I. + V.). Více informací naleznete přímo v článku ČNB.

1.10.2019
Zkušební testy

Na stránkách Akademie ČAP (Zkoušky / Testy a otázky) je dostupný generátor testů a každý si může vyzkoušet stejný test jako na zkoušce. O testy je velký zájem, o čemž svědčí i více než 50.000 spuštěných testů k 30.09.2019.

Největší zájem je o celkovou souhrnnou zkoušku. Přehled počtu spuštěných testů k výše uvedenému datu uvádí tabulka níže.

I. Životní pojištění 13287
II. Pojištění motorových vozidel 11138
III. Neživotní občanské pojištění 2676
IV. Neživotní pojištění podnikatelů 1848
V. Pojištění velkých pojistných rizik 1659
VI. Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (I.+II.) 1153
VII. Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (I.+III.) 527
VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.) 2627
IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) 15087
CELKEM 50002
30.09.2019
První termín zkoušek odborné způsobilosti

25. 9. proběhl první termín zkoušek odborné způsobilosti Akademie ČAP.

Historicky prvním absolventem odborné zkoušky dle ZDPZ pořádané Akademií ČAP je paní Nicola Andrsová z Allianz pojišťovny, která skládala souhrnnou zkoušku z pojištění. K jejímu úspěšnému složení jí stačilo pouhých 19 minut, což svědčí o její pečlivé přípravě. Paní Andrsové jsme v návaznosti na její úspěch položili několik otázek.

Jaké dojmy si ze zkoušky odnášíte?
Zkouška samotná probíhala skvěle, oceňuji využití tabletů – jsou velmi jednoduché na ovládání a navíc tím, že se zkouška provádí online, víte ihned po odeslání testu, zda jste uspěli, nebo ne. O mnoho těžší však byla příprava na zkoušky samotné.

Jak jste se na zkoušku připravovala?
Nejdříve jsem si dvakrát prošla celou banku otázek, což je u Souhrnné zkoušky, kterou jsem skládala zhruba 1960 otázek. Poté jsem začala dělat testy. Skvělé je, že si podle času, který máte, můžete zvolit buď standardní verzi testu („Jako na zkoušce“), nebo zkrácenou, která Vám nezabere více, jak 15 minut.

Kolik času Vám příprava zabrala?
Jelikož jsem se vše musela učit od začátku – neměla jsem produktovou znalost a nikdy neobchodovala, věnovala jsem přípravě velmi intenzivně tři týdny.

Co Vám přišlo na zkoušce nejobtížnější?
Pochopit výpočty případových studií, zvláště u životního pojištění. A naučit se, který zákon obsahuje co, nebo co ze kterého zákona vyplývá.

Jak Vám vyhovovala elektronická forma zkoušky (na tabletu)?
Jinak bych zkoušku skládat nechtěla – je to jednoduché, rychlé, praktické. Navíc jsem se dozvěděla ihned výsledek. Test vypadá naprosto stejně, jako ty, které jsou dostupné v generátorech, tudíž mě nic nepřekvapilo.

Považujete znalosti, které jste během přípravy na zkoušku nabyla, za využitelné pro svou praxi?
Určitě – rozšířil se mi obecný přehled, ale pochopila jsem i souvislosti. Určitě většinu uplatním i v praxi, za což jsem ráda.

Co byste doporučila budoucím účastníkům zkoušky?
Nebát se, nepodcenit přípravu a zkoušet si cvičné testy. Příprava je základ úspěchu a rozhodně není problém se na zkoušku připravit. Každému vyhovuje jiný styl učení, tak jen stačí najít ten svůj.

26.09.2019
Česká asociace pojišťoven realizovala první termíny odborných zkoušek

Česká asociace pojišťoven (ČAP) ve dnech 25. a 26. září realizovala první termíny odborných zkoušek. Termínů se účastnili zástupci následujících pojišťoven:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Colonnade Insurance S.A.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a.s
 • D.A.S. Rechtsschutz AG,
 • ERV Evropská pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a. s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • a také účastníci ze zprostředkovatelských firem

Účastníci se přihlásili na různé typy zkoušek, jejichž zastoupení bylo pestré:

 • I. Životní pojištění
 • II. Pojištění motorových vozidel
 • III. Neživotní občanské pojištění
 • IV. Neživotní pojištění podnikatelů
 • V. Pojištění velkých pojistných rizik
 • VIII. Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (I.+IV.)
 • IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.)

Nejvíce účastníků (celkem 8) si zvolilo nejtěžší variantu zkoušky, kterou je zkouška souhrnná (IX. Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.)).

Úspěšným účastníkům ČAP odevzdala 16 osvědčení.

13.08.2019
ČNB vydala soubor zkušebních otázek pro pojištění

Dne 13. srpna 2019 vydala ČNB soubor zkušebních otázek pro pojištění. Více informací najdete na webových stránkách ČNB.

K tomuto souboru vydala ČNB i metodický dokument „Dohledový benchmark č. 4/2019 – Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění“, kde je popsán způsob jak generovat testy pro jednotlivé typy zkoušek.

Akademie ČAP pro Vás připravila generátor testů. Testy nanečisto si můžete vyzkoušet na našich stránkách.

28.05.2019
ČAP: Akreditace

České asociaci pojišťoven byla dne 28. 5. 2019 udělena akreditace České národní banky k provádění zkoušek odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

15.02.2019
ČAP: Akreditace

Dne 7. 2. 2019 Česká asociace pojišťoven podala do České národní banky žádost o udělení akreditace na provádění zkoušek odborné způsobilosti.

© Akademie ČAP 2019-2021, created by LOGOSINFO Česká republika s.r.o., Všechna práva vyhrazena.